Hedelmöityshoitojen resurssien puute on uhka syntyvyydelle

24.05.2023 | Piia Savio, toiminnanjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Hedelmöityshoitojen resurssien puute on uhka syntyvyydelle

Suomessa joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Lukuina määrän on arvioitu olevan 300 000. Hedelmöityshoitojen resurssien lisääminen tukisi konkreettisesti tahattomasti lapsettomien lapsitoiveen toteutumista.

Historiallisen alhainen syntyvyys on ollut vahvasti esillä julkisessa keskustelussa viime kuukausien ajan. Valtaosa suomalaisista toivoisi itselleen lapsia ihanteellisessa versiossa elämästään. Valitettavasti suomalaisten toivomat lapsiluvut ovat kuitenkin selvästi suurempia kuin toteutuneet luvut.

Vuoden alussa hallitus leikkasi yksityisistä lääkärikäynneistä saatavia Kela-korvauksia. Korvattavien hoitojen luettelosta poistuivat muun muassa hedelmöityshoitoon liittyvät tutkimukset ja lääkärien palkkiot. Samaan aikaan monet yksityisen puolen klinikat nostivat hintojaan.

Julkisen puolen hedelmöityshoidot ovat ruuhkautuneita. HUSin alueella lääkäripula on todellinen ja hoitojonot pitkiä. Hoitoihin hakeutuvan tulee olla enintään 38,5-vuotias, jotta hoitopäätöksen ehtii saada ennen 40 vuoden yläikärajaa. Vapaan hoitopaikan valinnan myötä yli 200 ihmistä on hakeutunut HUSin alueelta hoitoon TAYSiin. Tästä syystä tilanne on ruuhkautunut myös siellä.

Lapsitoiveen toteutumista tuettava

Hedelmöityshoitoihin on kannattavaa panostaa. Tutkimukset muuan muassa Tanskasta osoittavat, että hoitojen avulla syntynyt, aikuisikään ehtinyt kansalainen tuottaa terveydenhuollon kustannukset takaisin 8,5-kertaisesti.

Suomessa tulee edistää kaikin keinoin toimenpiteitä, jotka mahdollistavat lapsitoiveen toteutumisen ja lapsiperheellistymisen niille, jotka sitä toivovat.

Hedelmöityshoitojen saaminen julkisen terveydenhuollon varoin on mahdollista vain osalle lasta toivovista. Nykyiset käytännöt sulkevat pois ison osan lapsettomuushoitoja tarvitsevista.

Yksityisellä puolella tehdyistä hedelmöityshoidoista saatu Kela-korvaus on mahdollistanut lapsitoiveen toteutumisen myös niille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta päästä julkisten hoitojen piiriin. Yksityisen puolen hoitojen Kela-korvaukset tulee palauttaa ja korvauksen määrää nostaa.

Suomessa tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hedelmöityshoitoihin perhemuodosta tai lapsettomuuden syystä riippumatta. Suomen hallitusohjelmaan tulee kirjata syntyvyyden parantaminen hedelmöityshoitojen resursseihin panostamalla. Hedelmöityshoitoihin tulee taata niiden kysyntää vastaavat resurssit, ja hoitojen saatavuus ja oikea-aikaisuus on turvattava julkisella sektorilla. Hedelmöityshoitoihin tulisi kytkeä myös psykososiaalista tukea.

Linkkejä: 
Psykososiaalinen tuki osana lapsettomuuskokemusta
Keskenmenoa seuraavat pelot voivat romuttaa lapsitoiveen – valtaosa jää täysin ilman tukea 

Järjestöt:
Sijaissynnytyksen sääntely hallitusohjelmaan
Väestöliitto, Monimuotoiset perheet ja Simpukka: Syntyvyyden kasvu vaatii yhteiskunnan tukea
Tahattomasti lapseton työelämässä