Hyvinvointialueista kasvumoottoreita

05.06.2024 | Saara Hassinen, toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry 

Hyvinvointialueista kasvumoottoreita

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on ollut suomalainen ylpeydenaihe, jonka yksi tärkeimmistä tuloksista on eliniänodotteen nousu. Lapset ja äidit selviävät hengissä synnytyksistä, lapset myös lapsuusvuosista. Monet vakavat sairaudet on rokotteilla voitettu. Antibiootit purevat infektioihin, ja kroonisiin sairauksiin on löytynyt apu. Valtaosa syöpäänkin sairastuneista paranee. Jossakin kohdin suljimme silmät muutokselta.

Lapsia ei enää synny riittävästi. Työväki vanhenee ja loppuu kohta kesken. Ikääntyneiden määrä kasvaa, mikä lisää palvelujen tarvetta. Viimeistään nyt on hyvä ymmärtää, että nykyinen ei ole kestävä polku tulevaisuuteen.

Tehdään siis uhkasta mahdollisuus, lopetetaan puhe kulusta ja ryhdytään puhumaan investoinnista. Sitähän sote perimmiltään onkin. Investoidaan ihmisiin, jotka saavat työ- ja toimintakykynsä takaisin. Aktivoidaan ihmisiä huolehtimaan itsestään ja sitten varmistamaan, että investointi tuottaa tulosta.

Investointia on myös hyödyntää yksityisen sektorin tuki ja apu. Yritysten kasvaessa syntyy työpaikkoja, parhaimmillaan myös investointeja tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä uusiin tuotanto- tai tutkimusyksiköihin. Suomi on pieni markkina, joten referenssi täältä edistää vientiä ja luo siten kasvua kansantalouteen. Hyvä toimintaympäristö houkuttelee myös kansainvälisiä toimijoita ja sijoituksia. Niitäkin tarvitaan.

Hyvinvointialueet hyötyvät toimintaa tehostavista ratkaisuista. Potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa. Työperäinen maahanmuutto houkuttelee paremmin, kun Suomen maine maailmalla leviää. Eläkkeelle siirtyneet hyödynnetään työreservinä tai vapaaehtoisyössä, mikä luo heille merkityksellistä tekemistä ja terveyttä sosiaalisten suhteiden säilyessä. 

Hyvinvointialueille kannattaa tarjota myös ansaintamahdollisuuksia. Yhteiskehittäminen yritysten kanssa voisi tuoda tuloja, kun ratkaisut menestyvät. Kannattaa selvittää myös mahdollisuudet lähteä yrityksiin osakkaiksi, joka voisi tuoda tuloja yritysten menestyessä.

Uudesta tavasta toimia hyötyvät myös pienet yritykset, koska kotimarkkinan merkitys korostuu nuorissa yrityksissä. Orpon hallitusohjelmasta löytyykin lause: Luodaan edellytyksiä maailman parhaan startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittymiselle. Innovaatiomyönteinen markkina edistää pientenkin yritysten kasvua. 

Suomessa laaditaan parhaillaan terveysalan kasvu- ja uudistumisohjelman toimintasuunnitelmaa. Siinä tärkeänä sisältönä on hyvinvointialueiden, yritysten, tutkimuksen ja järjestöjen yhteistyö. Ohjelma on tärkeä työkalu muuttaa hyvinvointialueet kasvumoottoreiksi, kun vielä poistetaan muutkin kasvun esteet. Kannattaa myös ottaa mallia Tanskasta, jossa Life Science -strategia on jo saanut aikaan halutun kasvun.