Itämeripäivä muistuttaa vesistöjen merkityksestä

31.08.2023 | Mari Sirviö

Itämeripäivä muistuttaa vesistöjen merkityksestä

Joka elokuun viimeisenä torstaina vietetään Itämeripäivää. Päivä muistuttaa meitä myös puhtaan veden merkityksestä ihmisten terveydelle. Samalla tavoin kuin vesi on elinehto olemassaolollemme, ovat lääkkeet olennaisen tärkeitä ihmisten terveydelle.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on, että ympäristömme olisi vapaa haitallisista epäpuhtauksista vuoteen 2050 mennessä. Osana tätä tavoitetta tarkastellaan myös lääkkeiden vaikutuksia erityisesti vesistöihin entistä tarkemmin.

Lääkeaineita kulkeutuu ympäristöön lääkkeenvalmistuksen sekä vanhentuneiden ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden hävittämisen seurauksena. Valtaosa ympäristöön päätyvästä lääkeainekuormasta kulkeutuu kuitenkin ympäristöön lääkkeen käytön jälkeen viemäriverkoston kautta. Lääkkeet huuhtoutuvat iholta viemäriin suihkuvedessä tai elimistöstä vessan kautta.
 
Jokainen meistä voi kantaa vastuuta vesistöjen ja ympäristön puolesta käyttämällä lääkkeitä oikein ja viemällä käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin hävitettäviksi.

Tehokkaasta viemäriveden puhdistuksesta huolimatta kaikki lääkejäämät eivät poistu vedestä ja niillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia eläimiin ja vesiekosysteemeihin. Toisaalta meiltä puuttuu vielä paljon tietoa lääkeainejäämien vaikutuksista ja riskitasoista vesistöissä ja tarvitsemme näyttöön perustuvia toimenpiteitä vesistöjen tilan parantamiseksi.
 
Ympäristön kestävyys muutosvoimana innovaatioille

Uudet innovatiiviset lääkehoidot ovat yhä harvemmin perinteisiä kemikaaliseoksia. Lääkekehityksen suunta on biologisissa lääkkeissä ja erilaisissa yksilöllisissä geeni-, solu- ja kudosterapioissa, joiden ympäristöjalanjälki on pienempi. Lääkkeiden valmistuksessa ja koko toimitusketjun eri vaiheissa pyritään edistämään ympäristön kannalta hyödyllisiä toimia mm. energiatalouden, uusien ympäristöystävällisempien pakkausratkaisujen ja kiertotalouden keinojen käyttämisen kautta.

Lääkeyritysten globaalin toiminnan luonteen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä maailmanlaajuisesti teollisuuden ja sääntelyviranomaisten välillä. Lääkkeitä tuotetaan paljon EU:n ulkopuolella, jossa valvonta ei ole yhtä tiukkaa kuin EU:ssa. EU:lla onkin mahdollisuus toimia ympäristötavoitteiden kansainvälisenä suunnannäyttäjänä ja luoda pohjaa tulevaisuuden globaaleille ympäristönormeille.

Ympäristön tilan parantaminen on kaikkien yhteinen tavoite, johon myös lääketeollisuus on osaltaan sitoutunut, sillä ympäristön kestävyys on keskeinen muutosvoima terveysinnovaatioille. Tartumme haasteisiin ja pyrimme tuottamaan ratkaisuja, jotka vahvistavat ympäristön kestävyyttä vaarantamatta kuitenkaan turvallisten ja tehokkaiden lääkehoitojen saatavuutta.

 

Lisätietoja: Mari Sirviö, mari.sirvio@laaketeollisuus.fi ja Itämeripäivä