Jakopolitiikan aika on ohitse

29.06.2023 | Sanna Aunesluoma, toimitusjohtaja

Jakopolitiikan aika on ohitse

Orpon hallitus aloittaa työnsä vaativissa olosuhteissa. Kuuden miljardin valtion talouden vahvistaminen yhdistettynä kriisien värittämään aikakauteen ei tee uuden hallituksen alkua helpoksi.

Kansalaisten elämään vaikuttavat isosti inflaation ja korkojen kuritus - jokainen euro pitää miettiä, miten käyttää. Helppoa ei ole kenelläkään. Eikä ole poissuljettua, että jokin uusi vakava kriisi tulisi eteen. Kaikkeen tulee varautua ja valmistautua.

Talouden kuntoon saattaminen oli kevään keskeinen vaaliteema. Eikä syyttä. Taloutemme on kuralla, koska olemme eläneet yli varojemme vuosikausia. Velkakuormaa on kasvatettu vauhdilla, ja nyt rajat ovat tulleet vastaan. Korkoriski on jo toteutunut ja se syö taloudellista liikkumavaraamme. Jokainen lisäkorkomiljardi on vain maksettava ja se on jostain perusasiasta pois.

On erittäin hyvä, että uusi hallitus laittaa jo alkumetreillä taloutta kuntoon. Tuskin kukaanet toivoo Suomesta seuraavaa ”Kreikkaa”, jonka päätökset tekee joku muu puolestamme.

Vaikka suunta olisi oikea, on varmaa, että kaikki eivät silitä hallituksen päätä. Huutoa ja huutia tulee. Se pitää vain kestää - pää kylmänä ja sydän lämpimänä.

Onneksi hallituksella on myös positiivisia keinoja rakentaa tulevaisuutta. Tällaisia ovat muun muassa tutkimukseen ja koulutukseen panostaminen sekä talouskasvua vauhdittavat toimet. Hallitus on todella päättänyt laittaa uuden vaihteen päälle saada Suomeen lisää töitä ja investointeja.

Hallituksen käsissä on ikääntyvä yhteiskunta ratkaistavine kysymyksineen. Kuinka sosiaali- ja terveydenhuoltomme kohtaa ikääntymisen haasteet yhdistettynä nuoren polven terveysriskeihin - ylipainoa löytyy aivan liian monelta. Terveyspalveluiden lisääntynyttä kysyntää syntyy näin kahdesta suunnasta - nuoremmasta tulevasta aikuisikäpolvesta ja senioreista. Hallitusohjelmassa oleva liikunnallisen elämäntavan edistäminen on mainio yksi keino tämän haasteen ratkaisemiseksi.

Kun tähän yhdistämme eläköityvät sote-ammattilaiset, niin kyllä se vaan on niin, että resurssipula tulee olemaan se keskeisin ratkaistava asia hallitukselle. Onneksi keinoja löytyy. Mm. kansainvälinen rekrytointi, koulutusmäärien lisääminen, kysynnän hillintä terveydenedistämistyön kautta, uudistamalla toimintakäytäntöjä, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä huolehtimalla sote-työn veto- ja pitovoimasta. Nämä keinot löytyvät onneksi hallitusohjelmasta.

Lopuksi muutama sana tehtävistä päätöksistä ja niiden laadusta. Hallitusohjelma on kompromissi. Se voi sisältää myös linjauksia, jotka eivät kanna pitkälle tai osoittautuvat huonoiksi. Silloin hyvä, että päätöksentekijä kykenee tekemään myös korjaavia päätöksiä. Etsimään uusia luoviakin ratkaisuja.

Toivottavasti Orpon hallituksen päättäjäjoukko oivaltaa tämän. Selvää on, että rapatessa roiskuu.

Päätöksenteon laadun tae on yhdessä tekeminen. Sidosryhmät ja kansalaiset on hyvä ottaa reippaasti mukaan valmisteluvaiheisiin. Se sitouttaa ja tuo monipuolisesti eri näkökulmia lainsäädäntötyöhön. Hyvän lainsäädännön valmistelun kaava on vakuutus siitä, että minimoidaan riskit ja maksimoidaan positiiviset vaikutukset.

Lait eivät tipu taivaasta, vaan jokaisen pykälän takana on taitava virkamies. Lainsäädäntöhankkeille tulee varata riittävät lainsäädäntövalmisteluresurssit ja aikaa, jotta niistä saadaan laadullisesti hyviä.

Uskon, että hyvä tästä tulee. On vain nähtävä yli tämän hetken vähän pidemmälle. On kannettava vastuu siitä, että lapsille jätetään terve, vahva ja hyvä yhteiskunta ilman edellisten sukupolvien siirtämää painolastia. Samalla muistaen, että talous ei ole se tärkein asia, vaan kansalaiset ja yhteisen yhteiskuntamme kestävä pohja.