Kansalliset laaturekisterit ovat investointi parempaan hoitoon

20.04.2021 | Nadia Tamminen, erityisasiantuntija

Kansalliset laaturekisterit ovat investointi parempaan hoitoon

Kansalliset laaturekisterit ovat tärkeä työkalu parempien hoitotulosten saavuttamisessa ja terveyserojen kaventamisessa.

Kansalliset laaturekisterit kokoavat yhteen keskeisimmät tiedot hoidon seurannasta sairauskohtaisesti. Ne ovat tärkeä työkalu parempien hoitotulosten saavuttamisessa ja terveyserojen kaventamisessa. THL:n kansallinen laaturekisterityö vaatii tästä syystä pysyvän rahoituksen. 

Yksi sote-uudistuksen tavoitteista on perusterveydenhuollon vahvistaminen. Se on oikea tavoite, joka pitäisi toteuttaa tietoon pohjautuen. Tieto ei kuitenkaan synny itsestään vaan tarvitsemme tieto-infrastruktuurin, jonka avulla tavoite on mahdollista saavuttaa.

Kansalliset laaturekisterit ovat tärkeä osa infraa. Kansallista laaturekisteritietoa kertyy, kun terveydenhuollon ammattilaiset kirjaavat keskeisimmät potilaiden hoidossa kertyvät tiedot yhdessä sovituin tavoin omiin rekisteritietoihinsa. 

Keskeiset mittarit luodaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja sitä kautta syntyy vankka tietopohja tutkia ja vertailla hoitojen laatua ja vaikuttavuutta. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi resurssien ohjauksessa ja potilasryhmien tunnistamisessa. 

Hoitoja kohdentamalla lisää elämänlaatua ja vähemmän kustannuksia

Laaturekisteihin kootulla tiedolla voidaan esimerkiksi tunnistaa korkeimman riskin potilasryhmät ja kohdentaa toimenpiteitä ja tehostettua hoitoa vain heihin. Näin rekisterit tukevat yksilöllistä hoitoa, ja vähennetään tarpeetonta hoitoa niissä potilasryhmissä, jotka eivät hoidoista hyödy. Resurssien oikealla kohdentamisella säästyy sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja ja kustannuksia.

Terveysala tuo valtavan määrän uusia hoitoja potilaiden ja terveydenhuollon käyttöön. Niillä on iso merkitys elinajanodotteelle, ihmisten työ- ja toimintakyvylle sekä elämänlaadulle. 

THL:n koordinoima kansallisten laaturekisterihankkeessa kävi ilmi, että terveydenhuollossa on rakennettu useita laaturekistereitä ilman koordinaatiota. Tehty pohjatyö on arvokas mutta ei tue valtakunnallisesti yhdenmukaisesti saatavaa tietoa. Siksi tiedon kokoaminen kansallisesti yhtenevällä tavalla on tärkeää.

Laaturekisterihanke on muutamassa vuodessa rakentanut yhteismitallista tietopohjaa noin kymmeneen keskeiseen sairausryhmään. Tämä työ maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun hoitoja voidaan tulevaisuudessa kohdentaa entistä tarkemmin ja saavuttaa sitä kautta säästöjä terveydenhuollon kustannuksissa.