Lääkehoidon onnistumisen avaimet potilasturvallisuuden näkökulmasta

13.03.2023

Lääkehoidon onnistumisen avaimet potilasturvallisuuden näkökulmasta

Lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistä valtakunnallista teemapäivää, Lääkehoidon päivää, vietetään torstaina 16.3. jo 11. kerran.

Päivän tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään ja omasta lääkehoidostaan. Tämän vuoden teemana on "Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi".

Miten potilaana voi itse vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen?

Lääkärissä – Kerro lääkärille kaikista käytössä olevista lääkkeistäsi, myös ilman reseptiä myytävistä itsehoitolääkkeistä sekä lääkkeisiin kuulumattomista ravintolisistä ja luontaistuotteista. Kerro myös muista sairauksistasi sekä mahdollisista allergioista. Jos olet joskus aiemmin kokenut haittavaikutuksia jonkin lääkkeen käytön yhteydessä, mainitse myös niistä lääkärille. Kerro, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai imetät.

Apteekissa – Lääkettä apteekista hakiessasi älä epäröi kysyä, mikäli lääkkeen annostelussa tai käytössä jokin asia tuntuu epäselvältä. Jos lääkkeen annosteluun liittyy jokin laite tai pistosväline, pyydä apteekista apua laitteen käytön tai pistoksen ottamisen ohjeistamisessa. Mikäli tarvitset reseptilääkkeen lisäksi vielä itsehoitolääkkeitä, varmista niiden yhteensopivuus apteekin henkilökunnan kanssa.

Kotona – Käy läpi lääkkeen mukana tuleva pakkausseloste. Se sisältää tärkeää tietoa lääkkeen käytöstä, käyttöön mahdollisesti liittyvistä rajoituksista, yhteisvaikutuksista sekä yhteystiedot lääkkeen valmistajalle ja lääkevalvontaviranomaiselle. Noudata saamiasi lääkkeen annosteluohjeita. Huomioi myös, mikäli lääke vaatii erityisiä säilytysolosuhteita, esimerkiksi säilytys jääkaapissa tai alkuperäispakkauksessaan. Muistathan, että lääkkeiden säilytyspaikka ei ole kylpyhuoneessa korkean kosteuden ja/tai lämpötilan takia.

Miten toimia, jos kaikki ei ehkä menekään niin kuin pitäisi?

Jos vointisi muuttuu, epäilet tai havaitset haittavaikutuksia lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen tai lääke ei tunnu tehoavan, ole yhteydessä lääkäriin tai apteekkiin. Voit myös itse ilmoittaa haittavaikutuksista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tai kyseisen lääkkeen myyntiluvanhaltijalle. Yhteystiedot löydät pakkausselosteesta. Viranomaiset ja lääkeyritykset keräävät lääkkeiden haittavaikutuksia koskevaa tietoa maailmanlaajuisesti. Haittavaikutuksista ilmoittaminen on tärkeää, sillä tällä tavoin tieto lääkkeen turvallisuudesta vähitellen lisääntyy. Haittavaikutusilmoitusten perusteella voidaan tunnistaa paremmin mahdollisia riskejä sekä päivittää lääkkeen käyttöön liittyvää ohjeistusta. Kaikki tämä tähtää siihen, että potilaat saisivat mahdollisimman hyvää, tehokasta ja oikeaa lääkehoitoa.

Oma aktiivisuus ja avoimuus ovat tärkeä osa lääkehoidon onnistumista. Kysy rohkeasti apua ja keskustele lääkehoidostasi lääkärissä, apteekissa sekä tarvittaessa ole kotoa käsin yhteydessä myös myyntiluvanhaltijaan, mikäli sinulle tulee kysymyksiä lääkehoidostasi! Yhdessä onnistumme!

Pauliina Ehlers 
FT, FaL, Country Patient Safety Head, Novartis Finland Oy
Lääketurva-asiantuntijatyöryhmä, Lääketeollisuus ry