Lääketeollisuus ry 65 vuotta – tuplajuhlan paikka

13.09.2022 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry 65 vuotta – tuplajuhlan paikka

Lääketeollisuus ry viettää tänä vuonna 65-vuotista juhlavuottaan. Juhlavuotta juhlistettiin 5.9. yhdessä jäsenyritystemme edustajien ja laajan sidosryhmäjoukon kera.

Juhlaseminaarimme järjestettiin samalla lääkepoliittisen johtajamme Sirpa Rinnan pitkän ja ansiokkaan työtaipaleen ja eläkkeelle jäämisen kunniaksi.

Lääketeollisuusyhdistys perustettiin 24.4.1957 kotimaisen lääketeollisuuden edunvalvojaksi. 14.10.1958 perustettiin puolestaan lääkkeitä maahantuovien yritysten edunvalvojaksi Lääketuonnin Edustajien Yhdistys, jonka nimeksi myöhemmin muutettiin Kansainvälisen Lääketeollisuuden Suomen Yhdistys KLY.

Nykymuotoinen Lääketeollisuus ry muodostui 1992 alussa, kun Lääketeollisuusyhdistys ja Kansainvälisen Lääketeollisuuden Suomen Yhdistys KLY yhdistyivät. Vuodesta 1999 yhdistys on kantanut nimeä Lääketeollisuus ry.

Yhdistyksemme perustamisajasta STM:n historiateoksessa todetaan: ”1950-luvulla, sotakorvausten jälkeen, alkoi hyvinvointivaltion rakentaminen. Silloin saivat alkunsa kansaneläkejärjestelmä ja sairaalalaitos. Terveydenhuoltoa uudistettiin asteittain 1950–1970-luvuilla muun muassa rakentamalla sairaalaverkostoa, kehittämällä kansanterveystyötä ja työterveyshuoltoa sekä laajentamalla lääkärikoulutusta. Tärkeä edistysaskel oli vuoden 1964 sairasvakuutuslaki, jonka mukaan kansalaisille ryhdyttiin maksamaan muun muassa korvausta lääkemenoista ja lääkärien palkkioista.”

1957 eliniän ennuste oli 64 vuotta 11 kk ja nyt 13 vuotta 9 kuukautta enemmän. Elämme pidempään ja terveempänä kuin koskaan. Tämä kertoo konkreettisesti meille sen, miten lääketiede ja lääkehoidot, yhteiskunnan mittavat panostukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, sekä ravinnon ja elintapojen muutokset ovat tuoneet meille pidemmän eliniän.

Lääkehoitojen kehittyminen on vain osa tätä kehitystä, mutta niiden merkitys on kiistaton. Rokotteiden avulla moni sairaus voidaan ehkäistä, MS-tautiin tai reumaan sairastuvat voivat entistä useammin käydä töissä, ja elää täysipainoista elämää uusien tehokkaiden hoitojen ansiosta. Samoin syöpien hoidossa on päästy tilanteeseen, että 2/3 syöpään sairastuneista saa toivon elämästä. 

Silti lääkehoitojen merkityksen ja arvon todistaminen vaatii edelleen määrätietoista työtä. Lääkkeet nähdään tänäkin päivänä helposti vain yhteiskunnan kulueränä, sen sijaan että painottaisimme sitä, kuinka merkittävästi niillä voidaan tuottaa parempaa elämänlaatua, terveyttä, työ- ja toimintakykyä.

Ymmärrys lääkehoitojen ja lääkehuollon merkityksestä on lisääntynyt yhteiskunnassamme merkittävästi. Se on ollut paitsi lääketieteen läpimurtojen, mutta myös määrätietoisten asialleen omistautuneiden ja yhteistyötä rakentavien henkilöiden ansiota.

Yksi näistä henkilöistä on ollut kiistatta yhdistyksen pitkäaikainen lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta. Myös hänen 28-vuotista työuraansa saimmekin myös 5.9. seminaarissamme juhlistaa.

Haluamme kiittää Sirpaa kaikista vuosista lääketeollisuuden palveluksessa. Ja kaikesta siitä työstä, mitä hän on oman työpanoksensa kautta tehnyt myös suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten potilaiden parhaaksi.

Kiitämme myös lämpimästi kaikkia sidosryhmiämme tästä 65 vuodesta ja tietenkin kaikkia juhlaseminaarimme osallistuneita. Yhteistyö, keskustelu, asiakeskeisyys ja avoimuus ovat asioita, joihin yhdistyksemme on edunvalvonnassaan noudattanut, ja joista haluamme edelleen pitää tiukasti kiinni.


Matka on vasta alkanut – tutkivalla lääketeollisuudella on vielä paljon tehtävää yhteistyössä muiden kumppaniensa kanssa.