Monipuolinen ja lupaava rokotteiden tuotekehitysputki pyrkii vastaamaan tämän päivän ja huomispäivän haasteisiin

09.02.2024 | Laura Labart, erityisasiantuntija

Monipuolinen ja lupaava rokotteiden tuotekehitysputki pyrkii vastaamaan tämän päivän ja huomispäivän haasteisiin

Vaccines Europe, joka edustaa Euroopassa toimivaa innovatiivista rokoteteollisuutta, on päivittänyt katsauksensa 15 lääkeyrityksen rokotteiden tuotekehitystilanteesta - ja se näyttää lupaavalta. 

Kehitysvaiheessa olevista 103 rokotekandidaatista valtaosa (99 kpl) on ennaltaehkäiseviä rokotteita ja neljä terapeuttisia, joilla hoidetaan sairauksia. Kehitysputkessa olevista kandidaateista 42 % koskee sairauksia, joihin ei ole vielä lainkaan rokotteita ja 58 %:n osalta kehitystyön tavoitteena on jalostaa jo olemassa olevia rokotteita.
 

Rokotteilla suojataan yhteiskunnan terveyttä – tavoitteena resilientit terveysjärjestelmät


Rokotteiden on osoitettu tuovan huomattavaa arvoa yksilöille, mutta myös yhteiskunnalle. Tehokkailla rokotteilla ja tehokkaalla rokottamisella säästetään miljoonia ihmishenkiä joka vuosi. Parhaimmillaan uudet rokotteet tehostavat terveydenhuoltojärjestelmien toimintaa, tukevat yhteiskunnan sosioekonomista kehitystä ja valmistavat yhteiskuntaa vakaviin, rajat ylittäviin terveysuhkiin.

Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on vastata hengitystieinfektioiden, antibioottoresistenssin, väestön ikääntymisen, ilmastonmuutoksen ja zoonoottisten infektioiden aiheuttamiin haasteisiin. Myös erilaisten teknologioiden hyödyntäminen ja kehittäminen on tarpeen, jotta rokotteista ja rokottamisesta saadaan täysimittainen hyöty. 
 

Väestön terveys on yhteiskunnan menestystekijä


Väestötasolla hyödyt ovat selkeät: rokotusten ansiosta monet taudit, niiden jälkitaudit ja komplikaatiot ovat käyneet hyvin harvinaisiksi tai hävinneet kokonaan. Rokotteet ovat sijoitus koko väestön terveyteen, työ- ja toimintakykyyn. Tällä on suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä näin toimien terveydenhuollon kapasiteettia vapautuu muuhun toimintaan.

Yksittäisillä rokotteilla on merkitystä, mutta vasta sitten, kun ne on otettu käyttöön. Yhteiskunnan tulee varmistaa rokotteiden kestävä rahoitus, tehostaa viranomaisten prosesseja rokotteiden käyttöönottoon sekä kehittää aikuisten rokotusohjelmaa lasten rokotusohjelman rinnalla. Tavoitteena tulee olla ihmisen koko elinkaaren mittainen suoja tarttuvilta taudeilta.
 

Kansalliseen rokotusohjelmaan sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin


Kansallinen rokotusohjelma on keskeinen työkalu suojata kansalaiset rokotuksin estettäviä tauteja vastaan mahdollisimman hyvin. Lääkeyritysten investoinnit uusien rokotteiden kehittämiseksi ovat mahdollistaneet kansallisen rokotusohjelman jatkuvan kehittämisen. Ja mikä parasta - kansalliseen rokotusohjelmaan sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Tutustu tarkemmin Vaccines Europen katsaukseen täällä.