05.09.2022 | Laura Labart, erityisasiantuntija

Rakentamassa terveempää ja ympäristön kannalta kestävämpää tulevaisuutta

Lääketeollisuus on sitoutunut rakentamaan terveellisempää ja ympäristön kannalta kestävämpää tulevaisuutta. Edistämme ketterää, innovatiivista ja näyttöön perustuvaa kestävän kehityksen strategiaa.

Nopeasti kasvava resurssien kulutus kaikkialla maailmassa on kestämätöntä. Luonnonvarojen käytön ylikulutus, ekosysteemien rappeutuminen ja ihmiselämää tukevien ympäristörakenteiden tuhoutuminen ovat kriittisiä seikkoja nykyisten ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. Siksi uskomme, että keskittyminen entistä enemmän ympäristön kestävyyden edistämiseen on avainasemassa myös terveyden kannalta.

Lääketeollisuus on sitoutunut rakentamaan terveellisempää ja ympäristön kannalta kestävämpää tulevaisuutta. Edistämme ketterää, innovatiivista ja näyttöön perustuvaa kestävän kehityksen strategiaa. Se mahdollistaa tieteen, teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen integroinnin kattavasti toimintaamme. Tavoitteenamme on tuottaa tehokkaita, turvallisia, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä hoitovaihtoehtoja ja siten vaikuttaa positiivisesti potilaiden elämään.

Euroopan lääketeollisuus on sitoutunut jatkamaan työtään kestävän kehityksen eteen. Ympäristön kestävyys onkin keskeinen muutosvoima terveysinnovaatioille. Toimialamme kannustaa tarttumaan ympäristöhaasteisiin ja tuottamaan ratkaisuja, jotka vahvistavat ympäristön kestävyyttä. Lääkkeiden ympäristövaikutusten minimointi ja potilaiden tehokkaan hoidon saatavuus on keskeinen kysymys kaikilla terveydenhuollon sektoreilla.

Sidosryhmäyhteistyö antaa meille mahdollisuuden lisätä molemminpuolista tietämystä ja ymmärrystä siitä, miten lääkkeiden ympäristölle aiheuttamiin mahdollisiin riskeihin voidaan varautua ja puuttua jo ennakoivasti. Tätä tarkoitusta varten tutkiva, geneerinen ja itsehoitolääketeollisuus ovat yhdessä kehittäneet Eco-Pharmaco-Stewardship -kehyksen, joka noudattaa laajalti hyväksyttyjä tuotevastuun periaatteita ja jota sovelletaan koko toimialalla ja laajempien sidosryhmien kanssa terveydenhuolto- ja ympäristöalalla.

Lääkeala on yksi säännellyimmistä toimialoista Euroopassa ja maailmassa. Näin ollen tuotantolaitosten ennakkohyväksyntä, kliiniset tutkimukset ja myyntiluvat on otettava huomioon silloin, kun keskeistä lainsäädäntöä uudistetaan. Uusien lääkehoitojen pitkät tutkimus- ja kehitysajat ja tiukasti säännelty luonne eivät mahdollista kovin nopeita muutoksia. Kemialliset prosessit muodostavat merkittävän osan lääkkeiden ympäristöjalanjäljestä, ja vastuullinen kemikaalien käyttö on alan keskeinen ympäristönsuojelun painopiste.

Jäsenyrityksemme johtavat hankkeita kestävän tuotannon luomiseksi. Yritystemme globaalin toiminnan luonteen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että yhteistyötä tehdään maailmanlaajuisesti teollisuuden ja sääntelyviranomaisten välillä. Energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen sekä uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksien etsiminen koko arvoketjussa on keskeistä.

Lääketeollisuuden tuotantoinvestoinnit Suomessa ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina (lue lisää täältä). Lääketuotannon lisääminen Suomessa ei ole uhka Itämerelle tai ympäristöllemme meidän lainsäädäntömme ja Suomessa toimivan lääketeollisuuden ympäristöä kunnioittavan toiminnan ansiosta. Tuotannon lisääminen Suomessa tuo investointeja, työpaikkoja ja huoltovarmuutta sekä mahdollisesti myönteisiä globaaleja ympäristövaikutuksia, jos tuotanto siirtyy kolmansista maista, joissa ympäristökysymykset eivät yhtä hyvin hoidettu.

Tarkemmin Lääketeollisuus ry:n kattojärjestö EFPIA:n ajatuksista voit lukea täältä.


Laura Labart
Erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry.