Sähköinen pakkausseloste vie lääkepakkaukset digiaikaan

29.04.2024 | Mari Sirviö, erityisasiantuntija

Sähköinen pakkausseloste vie lääkepakkaukset digiaikaan

Lääkepakkauksessa olevan paperisen pakkausselosteen korvaaminen pakkaukseen linkitetyllä sähköisellä versiolla mahdollistaa ajantasaisen tiedon lääkkeen käyttäjälle, helpottaa lääkkeiden saatavuuskysymyksiin liittyviä haasteita ja pienentää lääkepakkauksen ympäristöjalanjälkeä. Monessa Euroopan maassa jo kokeillaankin sähköistä pakkausselostetta – olisiko Suomi seuraava?

Lainsäädännön vaatimuksesta jokaisessa Suomessa myytävässä lääkepakkauksessa on mukana paperinen versio viranomaisen hyväksymästä pakkausselosteesta suomen ja ruotsin kielellä. 
Lääkepakkauksessa olevan paperisen version lisäksi pakkausselosteesta on saatavilla Suomessa myös sähköisiä versioita muun muassa Fimean verkkosivuilla ja monissa muissa tietokannoissa ja sovelluksissa. Näitä sähköisiä versioita ei ole kuitenkaan toistaiseksi mahdollista linkittää suoraan lääkepakkaukseen tai korvata niillä paperiversiota.
 

Paperi vai digi?


Pakkausseloste on yksi tärkeimmistä lääkeinformaation lähteistä. Sen tiedot ovat tutkimukseen perustuvia ja kattavia, jotta lääkkeen oikea ja turvallinen käyttö olisi mahdollisimman selkeää.
Luotettavan ja ajantasaisen tiedon saatavuus nopeasti ja helposti on lääkkeen oikean ja turvallisen käytön edellytys. Pakkausselosteen sisältöä päivitetään usein uuden tiedon perusteella, mutta lääkkeen käyttäjälle tämä näkyy tällä hetkellä viiveellä, kun käytössä on paperinen versio pakkausselosteesta.

Sähköisellä pakkausselosteella on useita hyötyjä:

  • Ajantasainen ja oikea tieto on heti käytettävissä usealla eri kielellä.
  • Sähköisestä tiedosta on helppo etsiä tietoja hakutoiminnoilla, muokata tekstiä esim. suurentamalla fonttia tai muuntaa teksti äänitiedostoksi.
  • Sähköinen tieto on yhdistettävissä muihin sähköisiin tietokantoihin ja se mahdollistaa myös räätälöidyn lääketiedon tuottamisen.
  • Siirtymällä sähköisen pakkausselosteen käyttöön on mahdollista pienentää lääkepakkausten tuotannon hiilijalanjälkeä ja pakkauksista aiheutuvaa jätemäärää.
  • Kuljetus- ja varastointitarpeet sekä kustannukset vähenevät, erityisesti kylmäsäilytettävillä valmisteilla.
  • Lääke-eriä on joustavampaa käyttää eri maissa esim. saatavuushäiriötilanteissa, ja lääketuotannon suunnittelua on mahdollista tehostaa.

Toki haasteitakin on. Sähköisten yhteyksien toimivuus ja yhdenmukainen saavutettavuus sekä sähköisen tiedon lukemiseen tarvittavien laitteiden saatavuus tulee varmistaa. Myös pelko muutoksesta on otettava vakavasti. Siksi onkin tärkeää huolehtia siitä, että paperinen pakkausseloste on jatkossakin saatavilla niille lääkkeen käyttäjille, jotka sitä tarvitsevat.
 

Monessa maassa jo kokeillaan sähköistä pakkausselostetta


Monessa Euroopan maassa on joko käynnissä tai vähintäänkin suunnitteilla oma kansallinen pilotti sähköisen pakkausselosteen käytöstä. 

Pilotit ovat toistaiseksi keskittyneet lähinnä sairaalassa käytettäviin valmisteisiin. Pilottien tarkoituksena on ollut tutkia sähköisen pakkausselosteen käytettävyyttä terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta sekä vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja lääkkeiden saatavuuteen. Tulokset ovat olleet kautta linjan positiivisia.

Suomessa ei ole toistaiseksi aloitettu omaa kansallista pilottia ja olemme tyytyneet seuraamaan muiden maiden hankkeita.
 

Suomikin sähköiseksi?


Suomessa ihmiset käyttävät sähköisiä palveluita tottuneesti. Tilastokeskuksen mukaan 94 % suomalaisista oli käyttänyt internetiä viimeisen 3 kuukauden aikana ja 90 %:lla suomalaisista oli käytössään kosketusnäytöllä varustettu puhelin vuonna 2023. 

Näiden lukujen perusteella meillä olisi hyvät edellytykset olla mukana ensimmäisten maitten joukossa EU:ssa ottamassa sähköistä pakkausselostetta käyttöön. Käyttö voitaisiin aloittaa harkitusti esimerkiksi rokotteista tai sairaalaympäristössä käytettävistä lääkkeistä.

Suomessa on nyt aika tiivistää viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyötä ja vuoropuhelua. Suomeen tulisi laatia yhteinen kansallinen etenemissuunnitelma sähköisen pakkausselosteen käyttöönottoa varten. Samalla Suomen tulee olla aktiivisesti mukana eurooppalaisissa ja erityisesti yhteispohjoismaisissa projekteissa, jotka liittyvät sähköisen pakkausselosteen käyttöönottoon.


Tutustu tekemäämme Suomi edelläkävijäksi sähköisen pakkausselosteen käyttöönotossa -infograafiin täällä.