Työ lääketeollisuudessa avasi lääketutkimusta uudesta näkökulmasta

07.04.2022 | Terveysalan huippuosaajat: Tom Wiklund

Työ lääketeollisuudessa avasi lääketutkimusta uudesta näkökulmasta

Syöpätautien erikoislääkäri Tom Wiklundin ura on johdattanut hänet kliinikon ja tutkijan työstä lääketeollisuuteen – ja aina takaisin. ”On tärkeää, että kliinistä tutkimusta tehdään myös Suomessa, ei pelkästään potilaiden, vaan myös lääkärien ajantasaisen osaamisen kannalta”, Tom painottaa.

Docrateksen syöpäkeskuksen erikoislääkäri Tom Wiklund otti ensiaskeliaan tutkimuksen teossa työstäessään väitöskirjaansa Helsingin yliopistolla 1980-luvulla. Pehmytosasarkoomia käsittelevä väitöskirjatutkimus oli lopulta kytköksissä moniammatillisen ryhmän perustamiseen, jonka tavoitteena oli kehittää tautiryhmän tuolloin vielä varsin heikkoja hoitotuloksia. 

Väitöskirjan myötä Tomin kiinnostus tutkimustyötä ja tiettyjä erikoistumisalueita kohtaan heräsi.

”Mielenkiinnon kohteenani niin lääkärinä kuin tutkijana on ollut syövän hoitojen myöhäissivuvaikutukset ja sarkoomien, lymfoomien, kivessyövän sekä rintasyövän hoito”, Tom kertoo.

Lääketutkimuksen byrokraattiset haasteet tutuiksi

Lähes parinkymmenen vuoden ajan Tom teki osin kansainvälisessä yhteistyössä tutkija- ja yrityslähtöistä tutkimustoimintaa syövän hoidosta, hoitotuloksista ja hoidon myöhäishaitoista kliinisen työn ohella. Oltuaan pitkään kliinisessä työssä ja tutkijana, oli aika muutokselle, jolloin Tom siirtyi lääketeollisuuden alan yritykseen lääketeollisen johtajan saappaisiin. 

Kokemus lääketeollisuudesta moniammatillisesta hoidon kehitystyöstä osoittautui lopulta korvaamattoman arvokkaaksi. 

”Silloin näin lääketeollisuuden näkökulmasta, miten lääketutkimusta suunnitellaan ja toteutetaan. Ymmärsin, miten vaativaa on tehdä tutkimusta viranomaisvaatimuksen mukaan ja miten tärkeässä roolissa on lääketurvallisuus”, Tom sanoo. Samalla hän havaitsi, miten paljon annettavaa lääketeollisuudella on lääkeinformaation tarjoamisessa.

Lopulta Tomin entinen ohjattava, onkologi Timo Joensuu sai hänet houkuteltua takaisin kliinisen työn pariin perustamaansa Docrates-syöpäsairaalaan. ”Näin sen ainutlaatuisena tilaisuutena päästä hyödyntämään työurani aikana kertynyttä osaamistani ja toteuttamaan yksilöllistä syövän hoitoa”, Tom kertoo.

Kliinistä syöpätutkimusta tehtävä laajasti myös Suomessa

Työssään niin tutkijana kuin kliinikkona Tom on havainnut, kuinka uudet tutkimusinnovaatiot tuovat toivoa syöpää sairastaville. Potilaat toivovat hoitoa viimeisimmän tiedon pohjalta ja uusia lääkkeitä, joihin asettaa toiveita. Erityisesti tilanteessa, jossa sairaus on vakava tai hoitovaihtoehdot vähissä.

”Melko harvinaista on kuitenkin, että syöpäpotilaalle löytyy sellainen kliininen tutkimus lääkkeestä, josta on jo lupaavia tuloksia edeltävistä tutkimuksista ja josta sen takia voidaan asettaa realistisia toiveita yksittäisen potilaan kohdalla”, Tom huomauttaa.

Tom pitää tärkeänä, että kliinistä syöpätutkimusta on tarjolla laajasti myös Suomessa. Eikä pelkästään siksi, että myös kotimaassa olisi mahdollisuus päästä hyödyntämään uusia tutkimusvaiheen hoitovaihtoehtoja. 

”Suurempaa potilasmäärää hyödyttää se, että suomalaiset lääkärit pysyvät kehityksessä mukana, oppivat uutta, verkostoituvat ja voivat soveltaa oppimaansa muiden potilaiden hyväksi ja lopulta käyttää niitä lääkkeitä, joihin he ovat tutkimusten puitteissa tutustuneet”, hän korostaa. 

Tomin mukaan yksittäiselle potilaalle osallistuminen ulkomailla kliiniseen lääketutkimukseen voi joskus olla mahdollisuus, erityisesti jos sairastaa harvinaista syöpää tai sen alatyyppiä. Myös varhaisen vaiheen lääketutkimukset saattavat kiinnostaa joitakin potilaita, vaikka varhaisessa tutkimusvaiheessa olevan lääkkeen kokeilu onkin arpapeliä aikaisemman tutkimustiedon puuttuessa. 

”Aika-ajoin koetut poikkeukselliset hoitovasteet kuitenkin tekevät ne kiinnostaviksi. Kuitenkin vasta osallistumalla varmentavaan vaiheen 3 lääketutkimukseen voi asettaa realistisia toiveita siitä, että tutkimukseen osallistuminen mahdollisesti hyödyttää merkittävää osaa potilaista”, Tom alleviivaa.

Kuva: Docrates Syöpäsairaala

Kuka?

Tom Wiklund, syöpätautien erikoislääkäri, Docrates Syöpäsairaala

  • Valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1983, väitellyt 1993 ja nimitetty HY dosentiksi 1996. Syöpätautien erikoislääkäri 1986.
  • Tehnyt mittavan uran lääketieteen tutkijana eri tutkimushankkeissa yliopistomaailmassa sekä lääketeollisuudessa.
  • Toiminut lääketieteellisenä johtajana Rochella ja Pfizerilla.
  • Erikoistunut syövän hoidon myöhäissivuvaikutuksiin sekä sarkoomien, lymfoomien, kivessyövän ja rintasyövän hoitoon.
  • Toimii tällä hetkellä Docrates-syöpäsairaalassa syöpätautien erikoislääkärinä ja tutkijana kliinisen lääketutkimuksen parissa.