Vaikuttavuus on prioriosoinnin ainoa eettinen peruste

16.10.2019 | Timo Seppälä, yhteiskuntasuhdejohtaja, Amgen Oy

Vaikuttavuus on prioriosoinnin ainoa eettinen peruste

Tuleva STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila nosti hiljattain median haastattelussa esiin terveydenhuollon resurssikäytön priorisoinnin tarpeellisuuden. Yhteiskunnalla ei ole julkisrahoitteisesti varaa hoitaa kaikkea ja kaikin mahdollisin keinoin.

Varhilan näkemyksissä ei sinänsä ole mitään uutta tai ihmeellistä, mutta ne toimivat oivana keskusteluavauksena ja haastavat pohtimaan, miten ja millä perustein priorisointia tulisi tehdä. 

Vastaus on helppo - vaikuttavuudella. 

Vaikuttava, oikea-aikainen hoito on avain terveydenhuollon resurssien tehokkaaseen käyttöön ja kohdentamiseen. Tavoite on vaativa, mutta tavoittelemisen arvoinen. Ilman riittävän rikasta tietopohjaa ja kykyä johtaa sekä ohjata toimintaa tiedolla se jää kuitenkin utopistiseksi haaveeksi. Toimijoiden saatavilla olevat,  kaiken annetun hoidon kattavat, lopputuloksen sisältävät terveydenhuollon laaturekisterit ovat välttämätön työkalu tavoitteen saavuttamiselle. 

THL sai eduskunnalta starttirahan kansallisten laaturekisterien muodostamiseen ja työn kimppuun onkin rynnistetty ahnaasti. Myönnetty kolmen miljoonan euron rahoitus reilulle kahdelle vuodelle on vain kovin vähän. Työtä riittää ja sitä on ehdottomasti jatkettava. 

Rahoitus on myös hyvin niukka esimerkiksi verrattuna naapurimme Ruotsin 20 miljoonan euron vuosittaiseen satsaukseen laaturekistereihinsä. 

Ruotsissa on ymmärretty oleellinen: laaturekisterit eivät ole vain mukava mauste vaan terveydenhuollon ohjaamisen, johtamisen ja kehittymisen perusedellytys. Vertailutietojen julkaiseminen on nostanut merkittävästi palvelutuottajien laatua nykyisellään. Alimmalla sijoituksella oleva sairaala on parempi kuin vertailun alussa oli paras. Vaikutukset hyvinvointiin ovat ilmeiset. Esimerkiksi sydänpotilailla laaturekisterit ovat mahdollistaneet hoitotasapainon saavuttamisen. 

Priorisoitaessa hoitovaihtoehtoja vaikuttavuuteen perustuen kaikki hoidon komponentit tulee arvottaa sen sijaan että arvotetaan sattumanvaraisesti tiettyjä hoidon osia, kuten lääkkeitä. Vain kokonaisvaltaisella vaikuttavuuden arvioinnilla saadaan luotettavaa tietoa vaikuttavien, taloudellisesti kestävien ja sosiaalisesti oikeudenmukaisten hoitovalintojen tueksi.

Timo Seppälä, yhteiskuntasuhdejohtaja
Amgen Oy

-Näkemykset ja mielipiteet ovat kirjoittajan omia.