Vapaus valita tekee tasa-arvon

19.06.2023 | Manja Ahola, Bayer Oy:n Turun tuotekehitysyksikön johtaja

Vapaus valita tekee tasa-arvon

Jotta saamme jatkossakin kannustettua naisia tieteen ja terveydenhuollon alalle ja etenkin johtotehtäviin, yritysten ja yhteiskunnan tulee tarjota tukea työn ja perheen yhdistämiseen. Ylipäätään perheellistymiseen liittyvän valinnanvapauden mahdollistaminen on tärkeä askel kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.

Vaikka Suomea pidetään monilta osin tasa-arvon mallimaana, on työmaailman johtoporras edelleen miesten kansoittama. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn lasikattomittauksen mukaan naisia oli vuonna 2020 kaikista suomalaisista johtajista vain 37,5 prosenttia.

Syynä tähän ovat muun muassa epätasaisesti jakautuvat hoitovastuut ja perheen metatyön kasautuminen tyypillisesti naisten harteille. Vaikka perhevapaauudistusta koskeva lainsäädäntö astui Suomessa voimaan viime vuonna, naiset pitävät yhä merkittävän osan – yli 90 prosenttia – kaikista perhevapaista. Nämä kaikki haastavat naisten urakehitystä.

Siksi yritysten ja yhteiskunnan tulee tarjota tukea työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja varmistaa, että myös johtavassa asemassa työskentely on mahdollista kaikille. Naisia tulee aktiivisesti kannustaa hakeutumaan johtotehtäviin, ja pysähtyä pohtimaan, millaisia kriteerejä rekrytoinneissa käytetään ja voidaanko työtä aidosti hoitaa erilaisista elämäntilanteista käsin.

Monimuotoiset tiimit kehittävät monipuolisimpia ratkaisuja

Erityisen kipeästi tarvitsemme naisia johtoon terveydenhuoltoalalle, joka on sekä Suomessa että kansainvälisesti naisvaltainen, mutta miesten johtama ala. Globaalisti noin 70 prosenttia kaikista terveydenhuollon työntekijöistä on naisia, mutta 70 prosenttia terveysalan yrityksistä on miesten johtamia.

Kun naiset ovat paitsi tieteen tekijöinä myös johtavissa rooleissa ratkomassa terveyden ja sairauden hoidon haasteita, kehittävät he miehiä todennäköisemmin naisten terveyttä edistäviä ratkaisuja. Jotta onnistumme luomaan hyvinvointia kaikille ihmisille ympäri maailman, tarvitsemme kaiken mahdollisen osaamisen.

Eikä kyse ole vain sukupuolesta: tarvitsemme monimuotoisia tiimejä, joiden jäsenet tuovat tekemiseen erilaista näkökulmaa ja erilaista osaamista erilaisen taustansa ja muiden ominaisuuksiensa ansiosta.

Naisten terveyteen panostaminen tuo hyvinvointia koko yhteistölle

Kun itse aloitin urani lääkekehityksen parissa Bayerilla yli 20 vuotta sitten, koko ala oli hyvin miesvaltainen. Onneksi jo tuolloin minua kuultiin ja näkemyksiäni arvostettiin, kehitimmehän tuotteita parantamaan nimenomaan naisten hyvinvointia. Sittemmin tilanne on muuttunut, ja nyt jo 70 prosenttia johtajista Bayerilla Suomessa on naisia.

Toisaalta naisena läpimurrot, joita olemme vuosien varrella saavuttaneet naisten terveyden ja sen myötä aseman parantamisessa, ovat tuntuneet erityisen merkityksellisiltä. Työmme ytimessä on niin ikään naisten vapaus valita: tullako äidiksi vai ei, milloin ja kuinka monelle lapselle. Jokaisella naisella, niin matalan ja keskitulon maissa kuin Suomessakin, tulisi olla vapaus tehdä nämä valinnat itse, omista lähtökohdistaan ja unelmistaan käsin.

Vapaus valita parantaa paitsi naisten asemaa, myös vähentää syrjintää, rakentaa taloudellista tasa-arvoa ja lisää koko yhteiskunnan hyvinvointia.