10.11.2020 | Emma Hannonen, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

Yhteistyötä terveyden edistämiseksi

Euroopan terveysjärjestöt (EU Health Coalition) ovat uusineet suosituksensa Euroopan unionille siitä, miten EU voi olla edelläkävijä terveydenhuollossa, terveyspolitiikassa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, terveysdatassa sekä digitaalisessa terveydessä. Suositukset on päivitetty myös vastaamaan pandemian aiheuttamiin haasteisiin.

Yksi pandemia-ajan oppi on ollut eri toimijoiden välisen yhteistyön tärkeys. Tiivistä yhteistyötä tarvitaan, jotta terveydenhuolto toimii parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten terveyden varmistamiseksi. 

Järjestöt esittävät, että yhteistyötä varten perustettaisiin yhteinen foorumi, joka käsittelisi terveysinnovaatioiden parempaa saavutettavuutta (access). Foorumin toivotaan käsittelevän innovaatioiden parempaa saavutettavuutta sairauksien ehkäisystä toimitusketjuihin ja itse terveyspalveluihin. Järjestöt toivovat, että kutsu yhteisen pöydän ääreen jäsenvaltioille ja terveysalan järjestöille tulisi Euroopan komissiolta. 

Suositukset julkaistiin 26. lokakuuta 2020 järjestetyssä EU Health Summitissa. Tilaisuudessa toiseksi tärkeäksi suositukseksi nousi se, että EU:n on koordinoitava ja johdettava terveysasioita korkealla tasolla tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että terveys otetaan huomioon eri EU:n toimenpiteissä ja EU koordinoi vahvemmin varautumista tuleviin terveyshätätiloihin.

Tämä tehokkaaseen koordinaatioon kannustava suositus koskee myös sitä, että jäsenvaltioiden tulisi edistää terveyttä ottamalla käyttöön strategioita ja työkaluja, joilla parannetaan terveyttä. 

Järjestöt nostavat esiin hyvinä metodeina ”terveys kaikissa politiikoissa” -lähestymistavan ja hyvinvointitalouden. Molemmat ovat Suomen menneiden EU-puheenjohtajuuskausien terveyssektorin teemoja, joten suosituksissa näkyy vahva suomalainen kontribuutio.

Suosituksissa riittää laajasti hyviä ideoita terveyden edistämisen kysymyksiin. Ne on laadittu laajalla koalitiolla. EU Health Coalition on Euroopan terveysjärjestöjen yhteinen aloite, jossa on mukana 33 keskusjärjestöä. Tavoitteena on hahmotella suuntaa tulevaisuuden terveydenhuollolle Euroopassa. Lääketeollisuus ry:n eurooppalainen kattojärjestö EFPIA on mukana koalitiossa.

Suosituksiin voi tutustua tarkemmin EU Health Coalitionin sivustolla.