Eduskunnan rokoteryhmä ja Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmä: Digitaaliselle rokotuskortille vankka kannatus

16.10.2020

Eduskunnan rokoteryhmä ja Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmä: Digitaaliselle rokotuskortille vankka kannatus

Lääketeollisuus ry:n keväällä toteutetun kyselytutkimuksen mukaan vain noin puolella suomalaisista on omat rokotustiedot tallessa. Tämän lisäksi reilu kolmannes kansalaisista ei tiedä, mistä omat ajantasaiset rokotustiedot on mahdollista tarkistaa.

Eduskunnan rokoteryhmä järjesti webinaarin ”Sähköinen rokotuskortti – nyt!” torstaina 15.10. Tilaisuuden vetäjänä toimi ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP). 

Taustana tilaisuudelle oli Lääketeollisuus ry:n keväällä toteutettu kyselytutkimus, jonka mukaan vain noin puolella suomalaisista on omat rokotustiedot tallessa. Tämän lisäksi reilu kolmannes kansalaisista ei tiedä, mistä omat ajantasaiset rokotustiedot on mahdollista tarkistaa.

Tilaisuudessa mukana olivat Eduskunnan rokoteryhmän ja Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmän Antti Ojalan lisäksi Tarja Räty THL:stä, Tiina Mankonen Kelasta, Helena Lamberg Terveydenhoitajaliitosta sekä Riikka Vuokko STM:stä, jotka kaikki linjaavat, että Omakantaan integroitua digitaalista rokotuskorttia on kiirehdittävä.

Vaikka terveystietojen digitalisaatio on edennyt useilla rintamilla, rokotusten kohdalla ensisijainen tietolähde on edelleen käsin täytetty rokotuskortti. Omakanta-palveluun liitetyllä digitaalisella rokotuskortilla on kyselytutkimuksen perusteella vahva kannatus suomalaisten keskuudessa: uudistusta kannattaa valtaosa, yhteensä 87 prosenttia suomalaisista.

- Olen iloinen tästä laajasta tuesta tärkeän asian eteenpäin viemisestä. Uusimpia rokotetietoja voi jo nyt löytää Omakannasta, mutta järjestelmä kaipaa kehittämistä. Muun muassa rokotetietojen korrekti kirjaaminen uuteen potilastietorakenteeseen tulisi varmistaa. Haasteena ovat myös tiedon kokoaminen monista eri potilastietojärjestelmistä ja muualla annetuista rokotteista, kuten punkkibussien rokotekirjauksista. Omien vanhojen rokotetietojen kirjaaminen Omakantaan olisi myös tarpeellinen lisä, mutta asia vaatii vielä säädösmuutoksia. Toivon, että tämä keskustelu nyt toimisi lähtölaukauksena digitaalisen rokotuskortin kehittämiselle ja laajalle käyttöönotolle, Rehn-Kivi sanoo.
 
Eduskunnan rokoteryhmään kuuluvista kansanedustajista myös Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.), Paula Werning (sd.), Mia Laiho (kok.) Mikko Kärnä (kesk.), Pekka Aittakumpu (kesk.) ja Hanna Sarkkinen (vas.) kannattavat digitaalisen rokotuskortin käyttöönottoa.

Digitaalinen rokotuskortti edistäisi rokotesuojan ylläpitoa

Myös Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmä tukee digitaalisen rokotuskortin nopeaa käyttöönottoa. Digitaalisesta rokotuskortista tulisi voida nähdä vaivatta, mitä rokotteita henkilö on saanut. Lisäksi digitaalisen kortin tulisi muistuttaa, kun henkilön on aika käydä ottamassa tehosterokote rokotussuojan ylläpitämiseksi. 

- Digitaalinen rokotuskortti edistäisi rokotesuojan ylläpitoa. Tieto esimerkiksi jäykkäkouristusrokotteen voimassaolosta on ensiarvoisen tärkeää paitsi henkilölle itselleen myös terveydenhoitohenkilökunnalle esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Lisäksi digitaalista järjestelmää voisi kehittää lähettämään muistutuksia esimerkiksi tekstiviestillä, kun on aika ottaa tehosterokote, sanoo Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmän sihteeri Laura Labart.

Kyselytutkimuksen suoritti Taloustutkimus Lääketietokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin 9.–17.3.2020, ja siinä haastateltiin yhteensä 1004 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali koko otoksesta on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja

Veronica Rehn-Kivi, p. 050 344 5031
Laura Labart, p. 040 747 7620