EU:n lääkelainsäädäntöuudistus uhkaa heikentää uusien lääkehoitojen saatavuutta potilaille

08.05.2023 | Sanna Aunesluoma, toimitusjohtaja

EU:n lääkelainsäädäntöuudistus uhkaa heikentää uusien lääkehoitojen saatavuutta potilaille

Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa lainsäädäntöuudistukseen ja varmistaa lääketutkimuksen riittävät kannusteet Euroopassa.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa EU:n lääkelainsäädännön uudistamisesta huhtikuussa. Tällaisena toteutuessaan uudistus tulee heikentämään merkittävästi lääketutkimuksen kannusteita ja sitä kautta lääkehoitojen ripeää saatavuutta koko EU:ssa.

Uusien lääkehoitojen tutkimustyöllä on oltava selkeät ja ennakoitavat kannusteet. Komission ehdotuksessa kannusteita ollaan heikentämässä ja muuttamassa pirstaleisiksi. Kannusteita ehdotetaan muun muassa sidottavaksi yksittäisten jäsenmaiden päätöksiin, mikä tekee niistä ennakoimattomia.

Kannatettavaa sen sijaan ehdotuksessa on uudenlaiset kannusteet kipeästi kaivattujen antimikrobilääkkeiden kehittämiseen.

Merkittävä osa kansainvälisestä lääketutkimuksesta on jo nyt siirtymässä Euroopasta Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Tämä suuntaus on kaikin keinoin pyrittävä estämään ja lääkelainsäädäntöä uudistettava siten, että se tukee Euroopan asemaa lääketieteellisten innovaatioiden globaalina johtajana, eikä heikennä sitä entisestään.

On tärkeää, että jäsenmaat ja Euroopan parlamentti, joiden käsittelyyn lakipaketti nyt siirtyy, muokkaavat ehdotusta. Eurooppalaisten potilaiden kannalta se, missä uusien lääkkeiden tutkimusta ja kehitystä tehdään, on erittäin merkittävää. Jos investointiympäristön heikentyminen ajaa tutkimusta pois Euroopasta, siitä kärsii ennen kaikkea hoitoa tarvitseva potilas, sillä siellä, missä tutkimusta tehdään, potilaat saavat uudet hoitomahdollisuudet nopeimmin käyttöönsä. Tutkimustyö tuo toivoa paranemisesta myös heille, joiden sairauksiin ei vielä ole kehitetty hoitoa.

Lisäksi EU-maat hyötyvät tutkimusinvestoinneista uusina työpaikkoina, verotuloina ja osaamispääoman kasvuna.

Euroopan innovaatiomyönteisyys tukisi myös Suomen talouskasvua

Vahva eurooppalainen tutkimus ja tuotekehitys on myös Suomen ja suomalaisen potilaan etu. Suomella on tarkka paikka, jossa olisi tärkeä asettua innovaatioita kannustavien maiden joukkoon. Lääketeollisuus on investoinut Suomeen vuonna 2023 noin 380 miljoonaa euroa, joista 263 miljoonaa euroa TKI-toimintaan.

Muutaman viimeisen vuoden aikana lääkeyritysten investoinnit Suomeen ovat kasvaneet peräti 150 miljoonaa euroa. Yritykset ovat myös ennustaneet investoivansa tulevina vuosina toiset 150 miljoonaa euroa lisää. Jos lääkeyritykset vähentävät investointejaan Eurooppaan, meidän suotuisat kasvunäkymämme vaarantuvat. Siihen Suomella ei tässä taloustilanteessa ole varaa.