Haittavaikutuksista on tärkeä ilmoittaa

18.03.2021 | Lääketurva-asiantuntijaryhmä, Lääketeollisuus ry

Haittavaikutuksista on tärkeä ilmoittaa

Haittavaikutukset ovat osa lääkkeen ja rokotteen turvallisuusseurantaa

Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua rokotteiden haittavaikutuksista. Yksittäiset henkilöt kuvaavat koronavirusrokotteen jälkeen saamiaan oireita, ja pohtivat kuinka tasapainotella rokotteiden hyötyjen ja riskien välillä. Moni ehkä pohtii myös, tuleeko mahdollisista oireista ilmoittaa -etenkin jos kyseiset haittavaikutukset ovat jo tiedossa.

Koronarokotteiden, kuten muidenkin rokotteiden sekä lääkevalmisteiden, käyttöön saattaa liittyä haittavaikutuksia. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan niitä koe, tai haittavaikutukset ovat hyvin lieviä ja ohimeneviä. 

Myös vakavia haittavaikutuksia saattaa ilmetä. Lääkevalmisteen tai rokotteen myyntilupaa edeltävissä kliinisissä lääketutkimuksissa on mukana vain rajallinen määrä potilaita eivätkä harvinaisimmat haittavaikutukset välttämättä ilmene tutkittavilla. Tieto rokotteiden ja lääkkeiden tehosta ja turvallisuudesta laajenee ja tarkentuu sitä myötä, kun niitä käytetään isommilla ihmisjoukoilla.

Tämän vuoksi onkin äärimmäisen tärkeää, että kaikista mahdollisista haittavaikutuksista kertyy tietoa, sillä sen perusteella sekä myyntiluvanhaltijat että viranomaiset tekevät jatkuvaa turvallisuusseurantaa. Haittavaikutusilmoitusten lukumäärä ei yksinään vaikuta tuotteen turvallisuuden arviontiin, vaan selvityksissä huomioidaan mm. se, kuinka paljon kyseistä oiretta tai sairautta esiintyy niillä, jotka eivät ole lääkettä tai rokotetta saaneet.

Seurannan pohjalta kertyy myös tietoa siitä, esiintyykö tiettyjä haittavaikutuksia esimerkiksi jollakin väestöryhmällä enemmän tai lisääntyykö jo tunnettujen haittavaikutusten määrä aiemmin havaitusta. Tämän tiedon pohjalta voidaan sitten esimerkiksi rajata lääkevalmisteen tai rokotteen käyttö vain tietylle potilasryhmälle ja varmistaa niiden turvallinen ja oikea käyttö.

Ilmoituksen epäillystä lääkkeen tai rokotteen haittavaikutuksesta voi tehdä kuka tahansa haittavaikutuksen tietoonsa saanut henkilö, myös lääkkeen käyttäjä tai rokotettu henkilö. Pelkkä epäily lääkkeen haitallisesta vaikutuksesta riittää ilmoituksen tekemiseen. Ilmoitukset tehdään Suomessa joko Fimealle tai lääkevalmisteen tai rokotteen myyntiluvanhaltijalle.