Hallitusohjelma luo hyvät edellytykset lääkeasioiden kehittämiselle

12.06.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

Hallitusohjelma luo hyvät edellytykset lääkeasioiden kehittämiselle

Hallitusohjelmasta käytiin tiistaina lähetekeskustelu. Lääketeollisuus ry näkee, että Antti Rinteen hallitusohjelma antaa hyvät edellytykset lääkeasioiden kehittämiselle osana sosiaali- ja terveyspalveluita.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuoden alussa raportin lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista.  Raportissa tarkasteltiin lääkehoidon ohjaukseen liittyviä rahoitusvastuun muutoksia, ohjauksen edellyttämää tietopohjaa ja työvälineitä sekä lääkkeiden jakelua ja saatavuutta. STM muodosti eri osa-alueiden kehittämistarpeista sidosryhmien konsultoinnin jälkeen lääkeasioiden tiekartan. 

”Lääketeollisuus ry pitää tärkeänä, että lääkehuollon kokonaisuutta uudistetaan pitkäjänteisesti sosiaali- ja terveysministeriön laatiman tiekartan mukaisesti, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu. Hallinnollisten järjestelmien ja prosessien valmistelutyö tulee aloittaa heti hallituskauden alussa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön tulee ohjata riittävästi resursseja ja osaamista lääkeasioiden rivakan etenemisen varmistamiseksi ja lainsäädännön laadun takaamiseksi”, painottaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti. 

Jatkotyössä lääkehoito on nähtävä tulevaisuusinvestointina. Vaikuttavalla ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla on merkittävä inhimillinen arvo. Sen avulla parannetaan sairauksia ja saadaan aikaan parempaa elämänlaatua potilaille. Lisäksi oikealla lääkehoidolla voidaan saada aikaan säästöjä yhteiskunnan kokonaiskustannuksissa, kuten työeläkekustannuksissa ja sairauspäivärahoissa. Tämän vuoksi lääkkeitä tulee tarkastella olennaisena osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

”Lääkeasioiden kehittäminen on odottanut jo vuosia.  On hienoa nähdä, kuinka uusi hallitus on nostanut lääkeasiat hallitusohjelmaan.  Lääkehoito on mitä parhain tulevaisuusinvestointi ihmisiin ja yhteiskuntaan. Väestömme ikääntyy kovaa vauhtia ja siksi suomalaisten työ- ja toimintakykyyn kannattaa investoida. Tavoitteena on Suomi, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti”, Lauslahti toteaa. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää panostamista prosessien kehittämiseen, tiedolla johtamiseen ja resurssien oikeaan kohdentamiseen. Lääketeollisuus näkee tärkeänä, että terveysdatan hyödyntämistä lisätään, ja se on entistä olennaisempi johtamisen työkalu sosiaali- ja terveydenhuollossa. Olemme alana mielellämme mukana tässä kehitystyössä.

Lisätietoa lääkkeen arvosta kokonaiskustannusten hallinnassa Lääkkeen arvo -raportistamme osoitteesta www.laaketeollisuus.fi/laakkeenarvo.