Kannanotto: Komission lääkestrategia vaikuttaa lääkehoitojen saatavuuteen tulevaisuudessa

27.11.2020 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Kannanotto: Komission lääkestrategia vaikuttaa lääkehoitojen saatavuuteen tulevaisuudessa

Lääketeollisuus pitää strategian tavoitteita tärkeinä ja on sitoutunut tuottamaan uusia lääketieteellisiä innovaatioita ja saamaan ne potilaiden käyttöön.

Komissio julkisti 25.11. odotetun EU:n lääkestrategian, joka tulee vaikuttamaan lääkehoitojen saatavuuteen myös Suomessa. Lääkestrategian tavoitteena on varmistaa, että potilaiden saatavilla on innovatiivisia lääkkeitä kohtuulliseen hintaan sekä tukea EU:n lääketeollisuuden kilpailu- ja innovointikykyä ja kestävyyttä. 

Lääketeollisuus pitää strategian tavoitteita tärkeinä ja on sitoutunut tuottamaan uusia lääketieteellisiä innovaatioita ja saamaan ne potilaiden käyttöön. 

Konkreettiset keinot strategissa olevien lukuisten tavoitteiden saavuttamiseksi on valmisteltava huolella ja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta näihin päämääriin voidaan päästä. 

Eurooppalaisen lääkelainsäädännön uudistaminen 

Lääkestrategiaan on koottu komission lainsäädännöllisiä ja muita toimia lähivuosina.  Komissio aikoo mm. uudistaa vuosina 2001 ja 2004 hyväksytyn lääkkeitä koskevan lainsäädännön sekä avata lastenlääkkeitä ja harvinaislääkkeitä koskevat asetukset.  

Komissio aikoo esittää uutta EU:n viranomaista, joka vastaa terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta. Komissio aikoo myös lisätä yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä lääkkeiden hinnoitteluun, niistä aiheutuviin kustannuksiin ja hankintoihin liittyen.

Komissio aikoo myös aloittaa dialogin lääkealan toimijoiden ja viranomaisten välillä toimitusketjuihin ja toimitusvarmuuteen liittyen. Lääketeollisuus ry kannattaa dialogin aloittamista ja osallistuu tähän keskusteluun mielellään. Yhdessä toimiminen on keino varmistaa se, että potilaan lääkehuolto toimii häiriöttömästi. 

Lääketeollisuus ry toivoo, että strategian avulla voidaan edistää lääketieteellistä osaamista ja lääketieteellisen tutkimuksen eurooppalaista ekosysteemiä. Tärkeää olisi myös varautua ja vastata erilaisiin terveysongelmiin ja lisätä alan investointeja ja korkean jalostusasteen teollisuuden työpaikkoja Euroopassa. 

Tutkiva lääketeollisuus haluaa olla mukana vastaamassa tulevaisuuden haasteisiin: strategian hyvä toteutus parantaa EU:n mahdollisuuksia luoda terveyttä ja samalla uutta kasvua Euroopassa. Suomalainen Terveysalan kasvustrategia on malliesimerkki muulle Euroopalle eri politiikka-alojen välisestä yhteistyöstä, jolla edistetään terveysinnovaatioita. Tätä mallia tulee hyödyntää myös eurooppalaisessa päätöksenteossa. 

Kansallisesti EU:n lääkestrategian tavoitteita voidaan mielestämme toteuttaa parhaiten viemällä Terveysalan kasvustrategiaa päämäärätietoisesti eteenpäin ja vahvistamalla sen rahoitusta mm. EU elpymisrahoituksen kautta. Tutkimusympäristöä kehittämällä Suomi voi saada enemmän terveysalan tutkimustoimintaa ja -investointeja sekä tuotantoinvestointeja ja sitä kautta parempaa terveyttä suomalaisille.

Komissiolta tulossa esitys eurooppalaisesta data-avaruudesta

Komissiolta on tulossa myös esitys eurooppalaisesta data-avaruudesta.

Lääketeollisuus ry katsoo, että digitalisaatioon, datan hyödyntämiseen ja teollisuuden kilpailukykyyn liittyvät teemat ovat merkityksellisiä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Suomi on monelta osin digitalisaation ja datatalouden edelläkävijänä ja toimii näissä kysymyksissä hyvin eurooppalaisena esimerkkinä.