Kehysriihessä huomioitava lääketeollisuuden mahdollisuus luoda Suomeen talouskasvua ja nähtävä lääkehoidot investointina terveyteen

08.04.2021 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Kehysriihessä huomioitava lääketeollisuuden mahdollisuus luoda Suomeen talouskasvua ja nähtävä lääkehoidot investointina terveyteen

Terveysala ja lääketeollisuus voisivat olla tulevaisuudessa yksi merkittävä suomalainen kasvuala tutkimuksesta tuotantoon.

Terveysala ja lääketeollisuus voisivat olla tulevaisuudessa yksi merkittävä suomalainen kasvuala tutkimuksesta tuotantoon. Alan investoinnit Suomeen tuovat merkittävän mahdollisuuden osaltaan saada nostettua T&K-menot 4 %:iin BKT:stä sekä kasvattaa vientituloja.

Siksi Terveysalan kasvustrategiatyötä tulee jatkaa, ja konkreettisten toimenpiteiden reipas toimeenpano varmistaa. Toimenpiteille tulee saada nykyistä merkittävämpi rahoitus mm. koronaelpymisrahojen kautta vähintään 25 miljoonaa euroa. Lisäksi sitovaksi kehyskirjaukseksi tulee sisällyttää mahdollistavan lainsäädännön ja toimintaympäristön varmistaminen.

”Hallitusohjelman henki ja päätökset uhkaavat jäädä koronapandemian aikana tekemättä. Katse on syytä luoda jo eteenpäin, ja hallitusohjelmassa tehdyt päätökset saattaa heti kevään aikana käytännön toimenpiteiksi. Tällaisesta esimerkkinä osaamiskeskittymien käynnistäminen ja riittävän rahoituksen varmistaminen, joista Kansallinen neurokeskus ja Lääkekehityskeskus ovatkin etenemässä. On myös varmistettava, että lainsäädäntö on tulkintoineen mahdollistava esim. nykyisen biopankkilain uudistamisen osalta”, toteaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Tutkivan lääketeollisuuden investoinnit Suomeen kasvoivat vuonna 2020 jopa 330 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuodesta oli jopa 39 %, joka tarkoittaa noin 100 miljoonan lisäinvestointeja. Uusia työpaikkoja alalle syntyi satoja. Merkittävin osa investoinneista 258 M€ on tutkimusta ja tuotekehitystä ja tuotantoinvestointeja n. 67 miljoonaa euroa. Yritykset arvioivat investointien kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa.

Tämä tarkoittaa, että koronapandemian jälkeistä talouskasvua rakennettaessa Lääketeollisuus ja terveysala ovat niitä aloja, joihin kannattaa investoida ja joista on odotettavissa kasvua. Konkreettisia toimenpiteitä ja kasvua vauhdittavia toimia kuitenkin tarvitaan.

Suomeen tulee saada nykyisten hajallaan olevien kansallisten vastuiden kokoajaksi Life science -koordinaattori, ssuomalainen huippututkimus ja tuotantoinvestoinnit tarvitsevat ”yksilöllisempiä” rahoitusmekanismeja, ja vuoropuhelua kansainvälisten toimijoiden kanssa tulee lisätä.   

Lääkehoidot ja rokotteet ovat investointi ihmisiin ja yhteiskuntaan

Lääkehoidon osuus terveydenhuollon menoista on säilynyt vakaana samaan aikaan kun sairastavuus on vähentynyt ja odotettavissa oleva elinikä noussut. Lääkehoito on yksi keskeinen osa potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa ja siksi sen merkitystä terveydenhuollossa tulee kasvattaa. 

Lääkehoidon kustannusten systemaattisen seurannan lisäksi tulisi seurata hoidon vaikuttavuutta. Tässä tarvitaan laatu- ja vaikuttavuusrekistereitä, joiden toiminta ja rahoitus on vakiinnutettava.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee kehittää lääkehoitojen arviointi-, rahoitus- ja seurantajärjestelmiä niin, että resursseja voidaan ohjata vaikuttaviin hoitoihin ja saada sitä kautta enemmän työvuosia ja hallita kustannuksia sekä tukea paremmin sote-uudistuksen tavoitteita.