Lääkekorvausjärjestelmän jatkokehittäminen antaa eväät yhdenvertaisen ja parhaan mahdollisen hoidon toteutumiselle

19.11.2021 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Lääkekorvausjärjestelmän jatkokehittäminen antaa eväät yhdenvertaisen ja parhaan mahdollisen hoidon toteutumiselle

Monikanavarahoitustyöryhmän työskentely loppumietintö valmistunut

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan työryhmän työskentely on päättynyt ja loppumietintö valmistunut.

Lääkekorvausjärjestelmän osalta mietintö antaa oikeat suuntaviivat ja mahdollistaa lääkekorvausjärjestelmän kehittämisen oikeaan suuntaan. 

”Haluamme lausua erityiset kiitokset todella tiukalla aikajänteellä toimineelle työryhmälle. Lääkekorvausjärjestelmän jatkokehittäminen on ensiarvoisen tärkeää ihmisten parhaan mahdollisen ja yhdenvertaisen hoidon toteutumiselle”, kiittelee Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Mietinnön mukaan lääkekorvausjärjestelmää kehitetään lääkealan tiekartan suuntaviivojen mukaisesti usean hallituskauden ajan. Lääkealan tiekartassa on ehdotettu, että valtakunnallinen lääkekorvausjärjestelmä säilytettäisiin avohuollon lääkkeissä, ja että julkisissa ja yksityisissä terveyspalveluissa tehdyt lääkemääräykset olisivat korvattavia samoin periaattein.

Lisäksi tiekartassa on ehdotettu, että valtion rahoitusosuuden muutosta sekä muita lääkekorvausjärjestelmän uudistamistarpeita, kuten avo- ja laitoshoidon rajapintatilanteita jatkoselvitetään.

Tämä on erittäin tärkeää paitsi yksilön myös yhteiskunnan kannalta. Näillä linjauksilla voidaan ryhtyä toimeen rajapintojen vaikutusten lieventämiseksi ja osaoptimoinnin vähentämiseksi. Myös tämä on erityisen tärkeää ihmisten hyvän hoidon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.