Lääketeollisuuden viisi askelta koronarokotteiden tasa-arvoisen saatavuuden varmistamiseen

19.05.2021 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Lääketeollisuuden viisi askelta koronarokotteiden tasa-arvoisen saatavuuden varmistamiseen

Tänä vuonna lääketeollisuus pystyy tuottamaan yhteensä 11 miljardia koronarokoteannosta, mikä riittää maailman koko aikuisväestön rokottamiseen. Koronarokotteet eivät kuitenkaan ole olleet saatavilla kaikkialla maailmassa. Sen takia lääketeollisuus on sitoutunut parempaan saatavuuteen jakelua tehostamalla ja tuotantoa lisäämällä.

Ennennäkemättömän nopean kehitystyön ansiosta alle vuosi pandemian alkamisesta useita koronarokotteita on jo käytössä, ja tuotanto on nostettu parissa kuukaudessa nollasta 2,2 miljardiin rokoteannokseen. Tänä vuonna lääketeollisuus tuottaa yhteensä 11 miljardia annosta, mikä on mahdollista vain noin 300 yritysten välisen yhteistyösopimusten kautta. 

Tuotannon nopeasta käynnistymisestä huolimatta koronarokotteet eivät ole tasapuolisesti saatavilla kaikille maailman asukkaille. Siksi rokotevalmistajien ja eri maiden ja organisaatioiden on tehtävä yhdessä töitä epätasa-arvon poistamiseksi. Rokoteannosten vastuullista jakelua on lisättävä ja maksimoitava tuotantoa vaarantamatta kuitenkaan rokotteiden laatua ja turvallisuutta. Tämän saavuttamiseksi rokotevalmistajat sitoutuvat seuraaviin toimenpiteisiin:

Vauhditamme rokoteannosten jakelua

Työskentelemme niiden maiden kanssa, joilla on jo omaan tarpeeseen riittävä määrä rokotteita, jotta niitä toimitettaisiin enemmän kehittyviin maihin COVAX-mekanismin tai vastaavien kautta.

Toimitamme samojen mekanismien kautta kehittyviin maihin kaikki ne rokoteannokset, joita ei ole jo sopimuksilla varattu. 

Jatkamme tuotannon tehostamista

Teemme kaikkemme, jotta rokotteiden tuotantomääriä voidaan nostaa laatua ja turvallisuutta vaarantamatta. 

Etsimme uusia laajaan tuotantoon kykeneviä yhteistyökumppaneita, teemme yhteistyötä valtioiden, raaka-ainetoimittajien ja laitetoimittajien kanssa, jotta rokotetuotantoa voitaisiin lisätä tehokkaasti ja turvallisesti.

Vaadimme kaupan esteiden poistamista

Määrittelemme tuotannon lisäämisen kannalta keskeisten materiaalien tärkeimmät kaupan esteet ja tuemme CEPI:n (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ehdotusta puolueettomasta toimijasta, joka määrittelee kaupan pullonkaulat ja edistää yhteistyötä erityisesti rokoteannosten pullottamisessa ja pakkaamisessa yhteistyössä uuden COVAX-työryhmän kanssa. 

Edistämme yhdessä WTO:n kanssa valtioiden asettamien kaupan esteiden tai lupaesteiden purkamista. Kaikissa maissa tulisi noudattaa politiikkaa, joka helpottaa ja edistää keskeisten raaka-aineiden, valmistuslaitteiden ja valmiiden rokoteannosten kansainvälistä kauppaa sekä osaavien asiantuntijoiden ja työvoiman liikkuvuutta. 

Tuemme eri maiden varautumista

Teemme yhteistyötä kaikkien maiden, erityisesti kehittyvien maiden kanssa, jotta niillä olisi valmius käyttää jo saatavilla olevat rokotteet niiden kestoajan puitteissa. 

Minimoimme koronarokotteiden valmistuksesta aiheutuvat riskit muille kansanterveyden kannalta tärkeille rokotteille.

Jatkamme rokotteiden kehittämistä

Pidämme jatkossakin uusien koronarokotteiden kehittämistä ensisijaisena, myös uusien virusmutaatioiden varalta. 

Kehittämistyön edellytyksenä on kuitenkin rokotteiden ja hoitojen jatkokehittämisessä tarvittavien patogeenien (mm. näytteet ja geenisekvenssit) viiveetön toimitus kaikista maista.


Kannanoton allekirjoittajat:

The Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)
The Biotechnology Innovation Organization (BIO)
The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
The International Council of Biotechnology Associations (ICBA)
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)
The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)
Vaccines Europe

EFPIA:n kannanotto