Lääketeollisuus kehysriihen tuloksista: Hallituksen toimet talouden vahvistamiseksi sekä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi elintärkeitä Suomelle

30.04.2021 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Lääketeollisuus kehysriihen tuloksista: Hallituksen toimet talouden vahvistamiseksi sekä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi elintärkeitä Suomelle

Hallituksen päättämät toimet työllisyyden ja talouden vahvistamiseksi sekä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat elintärkeitä sekä suomalaiselle yhteiskunnalle että jokaiselle suomalaiselle. 

Tärkeää hallituksen linjauksissa ovat linjaukset T&K-toiminnan nostamisesta 4%:n tasolle bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä ja toimien jatkamista TKI-tiekartan mukaisesti. Lisäksi ensiarvoisen merkittäviä ovat päätökset investoida osaamisen varmistamiseen myös tulevaisuudessa sekä panostukset sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen.

 ”Lääketeollisuus ry:n mielestä T&K-tiekartan eteneminen ripeästi toimenpiteisiin on koko suomalaisen talouden näkökulmasta tärkeää. Tavoite on myös täysin realistinen, sillä viime aikaiset selvitykset tukevat käsitystä siitä, että esimerkiksi tutkivan lääkealan ja terveysteknologia-alan kasvumahdollisuudet ovat erinomaiset”, painottaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Pelkästään lääketeollisuuden investoinnit kasvoivat vuonna 2020 jopa 39 % vuoden takaiseen lukuun verrattuna Lääketeollisuus ry:n vuosittaisen investointikyselyn mukaan. Lääkeyritykset investoivat Suomeen yhteensä 330 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kyselyn mukaan kasvulle on edellytyksiä myös tulevina vuosina, sillä lääketeollisuuden yritykset arvioivat investointiensa kasvavan tulevan kahden vuoden aikana noin 100 M€ vuosittain. 

Hallituksen kasvutavoitteet yksityisen T&K-toiminnan vuosittaisesta 400 miljoona euron kasvusta ovat siis täysin saavutettavissa.

”Kasvu on mahdollista kuitenkin vain sitä kautta että Suomessa huolehditaan mahdollistavasta lainsäädännöstä ja sen tulkinnoista. Myös julkisen sektorin taloudellisia panostuksia tarvitaan; kansallisten osaamiskeskusten ja akateemisen tutkimusympäristön rahoitusta on vahvistettava", Lauslahti painottaa.

Lääketeollisuus työllistää Suomessa yli 6 200 korkeasti koulutettua työntekijää ja heistä yli 14% T&K-tehtävissä. On tärkeää, että hallitus on nyt myös päättänyt toimenpiteistä, joilla elinkeinoelämän osaamistarpeita ennakoidaan ja varmistetaan, että Suomessa riittää huippuosaajia myös tulevaisuudessa aloilla, joilla on mahdollisuus tarjota korkean osaamisen työpaikkoja ja sitä kautta tuottaa arvoa koko yhteiskunnalle.