Lääketeollisuus odottaa tulevalta hallitukselta panostuksia terveyteen ja tutkimukseen

19.11.2018

Lääketeollisuus odottaa tulevalta hallitukselta panostuksia terveyteen ja tutkimukseen

Lääketeollisuus ry julkaisi syyskokouksessaan tavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle. Lääketeollisuus nostaa eriarvoisuuden vähentämisen, terveydenhuollon vaikuttavuuden ja terveyteen investoimisen avainasemaan suomalaisten terveyden lisäämisessä. Tulevalta hallitukselta ala odottaa myös osaamiseen ja tutkimukseen panostamista, jotta terveysalasta voidaan rakentaa Suomen uusi lippulaiva.

Kehittyvästä lääkehoidosta terveyttä, hyvinvointia ja kasvun mahdollisuuksia

 Sanna Lauslahden, Lääketeollisuus ry:n tuoreen toimitusjohtajan mielestä ei ole hyväksyttävää, että Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa merkittävä osa suomalaisista syöpäpotilaista ja heidän läheisistään joutuu odottamaan uusia hoitomuotoja muita eurooppalaisia pidempään, tai että potilaan saamat hoitovaihtoehdot vaihtelevat alueittain. 

”Kaikilla suomalaisilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet oikea-aikaiseen ja parhaaseen mahdolliseen hoitoon taloudellisesta asemastaan tai asuinpaikastaan riippumatta. Tämän korjaamiseksi terveydenhuollon ja lääkehoidon riittävä rahoitus on turvattava ja uusia, joustavia rahoitusmalleja tulee kehittää. Rahoituskanavat eivät saa ohjata hoidon saatavuutta.”, Lauslahti painottaa. 

Vaikuttavalla lääkehoidolla on suuri arvo yksilölle ja yhteiskunnalle

 Vaikuttavalla, oikein kohdennetulla hoidolla on suuri inhimillinen arvo. Sillä parannetaan sairauksia ja kohennetaan ihmisten elämänlaatua. Inhimillisen arvon lisäksi vaikuttavalla lääkehoidolla voidaan saada aikaan yhteiskunnassa säästöjä merkittäviä säästöjä muissa terveydenhuollon kustannuksissa; esimerkiksi sairaalapäivien kustannuksissa, henkilöstökuluissa jne. Välilliset työelämän kustannukset kuten työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspäivärahat tulisikin Lääketeollisuus ry:n mielestä huomioida lääkkeiden arviointimenettelyssä. 

Myös lääkkeiden arviointia tulee yksinkertaistaa ja selkeyttää. Siksi maahamme tulisi perustaa sairaala- ja avohoitolääkkeitä sekä rokotteita arvioiva yhtenäinen HTA-arviointielin. Lääkekorvausjärjestelmässä on luovuttava sairauksien keskinäisestä arvottamisesta eri korvausluokkiin. 

Terveysdatan hyödyntämisessä on kehitettävää

 Väestömme ikääntyminen luo terveydenhuoltojärjestelmällemme entistä enemmän uudistusvaatimuksia. Toiminnan ja hoitojen tulee olla vaikuttavia. Käytettävissä olevat resurssit on kyettävä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti ja hyödyntämään oikein. 

”Resurssien kohdentamisen tulee perustua jatkossa entistä enemmän tiedolla johtamiseen ja hoitoja arvioida niiden vaikuttavuuden ja arvon näkökulmasta, ei pelkästään syntyvien kustannusten kautta. Tämä edellyttää, että terveysdataa hyödynnetään entistä enemmän ja tehokkaammin. Tarvitaan myös valtakunnallisia laaturekistereitä ja vaikuttavuusmittareita”, painottaa Päivi Kerkola. Kerkola on Pfizer Oy:n toimitusjohtaja ja Lääketeollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja.   

Lääketutkimus on Suomelle suuri mahdollisuus

 Suomen on mahdollista olla terveydenhuollon kärkimaa, mutta se edellyttää, että täällä on mahdollisuus tehdä korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta ja kehitystyötä. 

Mahdollisuus terveystietojen käyttöön, tutkimuslupamenettelyjen kehittäminen, riittävä valtion rahoitus ja tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen ovat edellytyksiä toimivalle tutkimusekosysteemille. Tarvitaan myös tiivistä yhteistyötä tutkimusyhteisön, sairaaloiden ja terveysalan yritysten välillä. 

Näin varmistetaan tulevaisuuden tutkimustoiminta ja kasvavat investoinnit alalla sekä huippuosaajien pysyminen Suomessa. Vain tätä kautta terveysalasta voi tulla Suomen uusi lippulaiva.

Lisätietoja:

Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, puh. 050 512 2380
Petra Tirkkonen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, puh. 045 120 4058