Lääketeollisuus ry: Tuemme sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä panostamalla tutkimukseen, dataan, laatuun ja vaikuttavuuteen

28.09.2020

Lääketeollisuus ry: Tuemme sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä panostamalla tutkimukseen, dataan, laatuun ja vaikuttavuuteen

Lääketeollisuus ry tukee lausuttavana olevien sote-rakenne- ja -rahoituslakien päätavoitteita hoidon vaikuttavuudesta ja potilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta. 

Lääkkeet ja rokotteet ovat oleellinen osa kestävän terveydenhuollon ja sairaanhoidon kokonaisuutta. Hoidon vaikuttavuutta voidaan parantaa oikein valitulla ja oikea-aikaisella hoidolla sekä toimivilla hoitoprosesseilla ja potilaiden hoitoa tukevilla järjestelmillä. Lääketeollisuus ry ja sen jäsenyritykset ovat osaltaan rakentamassa vaikuttavaa ja yhdenvertaista terveydenhuoltoa. 

Lausuttavana olevat sote-rakenne- ja -rahoituslait ovat hyvin ylätasolla, ja niinpä lääkehoidon ja -huollon yksityiskohdat ja prosessit ja niitä koskevat lainsäädäntömuutokset tullaan määrittelemään vasta myöhemmin nyt juuri käynnistyneessä Lääkehuollon tiekarttatyössä.

- Pidämme erittäin tärkeänä, että Lääkehuollon tiekarttatyö on käynnistynyt. Olemme osaltamme valmiita panostamaan ja tuomaan asiantuntemustamme työn edistämiseksi, Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta painottaa. 

Erityisen tärkeää on käynnistää HTA-arvioinnin kehittäminen viipymättä siltä osin, kun se ei edellytä lainsäädäntömuutoksia. Mikäli tämä työ viivästyy, se heikentää entisestään potilaiden yhdenvertaista lääkehoitojen saatavuutta. 

Potilailla tulee olla oikeus yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti oikea-aikaiseen ja vaikuttavimpaan käytössä olevaan hoitoon koko maassa. Tämän varmistamiseksi tarvitaan mm. Palkon suositusten jälkeen yhteinen toimielin sairaalalääkkeiden käyttöönottoon. Myöhemmässä lainvalmistelussa on varmistettava, että myös suositusten taustalla olevalla HTA-arvioinnilla varmistetaan potilaiden hyvän ja tasa-arvoisen lääkehoidon toteutuminen.  

Tutkimusekosysteemin kehittäminen osaksi sote-pakettia

Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana ei-kaupalliset kliiniset lääketutkimukset ovat vähentyneet Suomessa puoleen samalla kun esimerkiksi Tanskassa tutkimusten lukumäärä on tuplaantunut.

Toimiva ja kansainvälisesti houkutteleva tutkimustoiminta on olennainen osa terveydenhuoltojärjestelmää ja sen hoidon laadun edellytys.

- Siksi Lääketeollisuus ry:n mielestä sote-paketissa pitäisi jo tässä vaiheessa olla mukana tutkimusekosysteemin rahoitus ja selkeät vaatimukset sen kehittämistoimille, Rinta jatkaa. 

Terveydenhuollossa tehtävä kliininen tutkimus varmistaa sen, että suomalaisilla asiantuntijoilla on paras osaaminen ja viimeisin tutkimustieto uusista hoidoista ja hoitokäytännöistä. Potilaille kliiniset lääketutkimukset tuovat mahdollisuuksia uusiin hoitoihin. 

Jotta Suomi jatkossakin olisi kilpailukykyinen ja houkutteleva maa kliiniselle tutkimukselle, edellyttää se riittävää tutkimusrahoitusta, toimivaa tutkimusekosysteemiä sekä tutkimuksen mahdollistavaa lainsäädäntöä. 

Osana toimivaa tutkimusekosysteemiä yliopistosairaaloiden tieteelliset tutkimukset on saatava osaksi vaikuttavaa hoitoa, ja lainsäädäntöön on saatava tätä tutkimusta koskeva selkeä velvoite.

- Lisäksi haluamme painottaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävän tutkimuksen mahdollistamiseksi tarvitaan riittävä rahoitus. Myös BusinessFinlandin rahoituksessa yliopistosairaalat tulee luokitella tutkimuslaitoksiksi ja taata tutkijoiden rahoitusmahdollisuuksia, Rinta lisää. 

Tutkimuksia saadaan Suomeen vain, jos tutkimuspotilaiden etsimisessä voidaan hyödyntää terveystietoja. Vain tätä kautta myös suomalaisille potilaille mahdollistetaan osallistuminen sekä perinteisiin tutkimuksiin että paikasta riippumattomiin virtuaalitutkimuksiin.

 

Lisätietoja

Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja, etunimi.sukunimi@laaketeollisuus.fi, p. 040 533 0666