Lääketeollisuus ry:n suositus terveydenhuollon ammattilaisten tapaamisesta

13.03.2020 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry:n suositus terveydenhuollon ammattilaisten tapaamisesta

Koronavirusepidemian estämiseksi Lääketeollisus ry suosittelee pidättäytymisestä terveydenhuollon henkilöstön tapaamisista

Lääketeollisuus ry  on tänään jättänyt jäsenyrityksilleen suosituksen, jonka mukaisesti ne vastuullisest pidättäytyvät vierailuista terveydenhuollon yksiköihin ja terveydenhuollon henkilöstön tapaamisista koronavirusepidemian aikana. Sama suositus koskee apteekkien henkilökuntaa.

Lääketeollisuudella on kuitenkin velvoitteita esimerkiksi kliiniseen tutkimukseen ja haittavaikutusraportointeihin liittyen, joiden suhteen on tehtävä tarkkaa harkintaa siitä, mikä on välttämätöntä.