Lääkkeiden saatavuus ja potilasturvallisuus varmistettava myös Brexitin sopimuksettomassa tilassa

18.12.2018 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

Lääkkeiden saatavuus ja potilasturvallisuus varmistettava myös Brexitin sopimuksettomassa tilassa

Brexitin mukanaan tuoma poliittinen keskustelu ja epävarmuus jatkuvat. Luonnos Iso-Britannian Euroopan unionista eroamisen ehdoista julkistettiin marraskuussa. Huolimatta Britannian pyrkimyksistä avata neuvottelut uudelleen, EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on todennut, ettei sopimusneuvotteluja enää avata. Lääketeollisuus ry näkee äärimmäisen tärkeänä, että siirtymäkauden sisältävä sopimus saadaan ratifioitua, mutta samalla valmistaudutaan sopimuksettomaan tilaan. Molemmissa vaihtoehdoissa on varmistettava sujuva lääkkeiden saatavuus ja potilasturvallisuus myös Suomessa.

Lääketeollisuus on esittänyt jo aiemmin huolensa siitä, että marraskuun sopimusluonnoksessa tai unionin ja Iso-Britannian tulevia suhteita koskevissa hahmotelmissa ei huomioida riittävästi lääkkeiden saatavuuden merkitystä potilasturvallisuudelle ja kansanterveyden suojelulle. Lääkkeet ovat ihmisten elämän ja terveyden kannalta välttämättömiä hyödykkeitä, joiden katkeamattoman saatavuuden turvaamisen tulisi olla myös jäsenmaiden erityisen huomion kohteena.

Pidämme siksi erittäin tärkeänä sitä, että valmistauduttaessa mahdolliseen sopimuksettomaan eroon kiinnitetään erityistä huomiota lääkkeiden saatavuuden turvaamiseen. Lääkkeiden kaltaisten välttämättömyystuotteiden sujuva liikkuminen Iso-Britanniasta EU-alueelle ja päinvastoin tulee turvata tarvittaessa erityisjärjestelyin.

Lääkevalmisteet tulee tarvittaessa esimerkiksi jättää määräajaksi uusien tulli- ja rajamuodollisuuksien ulkopuolelle, ja niiden kuljetukset, jotka usein vaativat erityisjärjestelyjä kuten kylmäsäilytystä, tulee priorisoida rajoilla. Niissä tilanteissa, joissa kaikkia lääkkeiden laadunvarmistukseen liittyviä, EU-alueella tapahtuvaksi edellytettyjä toimia ei kaikista pyrkimyksistä huolimatta pystytä siirtämään määräajassa pois Iso-Britanniasta, EU:n tulee lääkehoitojen jatkuvuuden turvaamiseksi tunnustaa EU-vaatimustason mukaiset Iso-Britanniassa tehdyt toimet. Lääketurvallisuuden ylläpitämiseksi olisi keskeistä sopia myös Iso-Britannian ja EU:n yhteistyöstä erilaisten terveydelle kriittisten tietojen jakamisessa (esim. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen toiminta, lääkkeiden haittavaikutustiedot ja lääkeväärennösten torjunta).

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat omalta osaltaan tehneet Iso-Britannian EU-kansanäänestyksestä lähtien kaikkensa sen eteen, että lääkkeiden saatavuus pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin kaikissa eri tilanteissa. Tätä työtä jatkamme edelleen tiiviissä yhteistyössä mm. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja muiden alan toimijoiden kanssa.