Lääkkeiden saatavuus suomalaisille mahdollistetaan vain tiiviillä yhteistyöllä ja rohkeudella

09.12.2020 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Lääkkeiden saatavuus suomalaisille mahdollistetaan vain tiiviillä yhteistyöllä ja rohkeudella

Lääkealan Saatavuusfoorumi järjestettiin toista kertaa

Tiiviin yhteistyön jatkaminen on tärkeää, jotta lääkkeiden mahdollisimman hyvä saatavuus suomalaisille voidaan varmistaa. Näin todettiin Lääkealan Saatavuusfoorumissa tiistaina 8.12.

Lääkehuollon lainsäädäntömuutosten valmistelussa tulee edetä ripeästi ja ne tulee priorisoida, sillä ne ovat kriittisiä sekä suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden että suomalaisten potilaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi lääkkeiden velvoitevarastointilain muutokset on tärkeää saada eduskunnan käsittelyyn ja hyväksyttyä ennen seuraavaa potentiaalista riskiä. 

Kaikkia koronapandemian aikana kerättyjä oppeja tulee hyödyntää, ja uusia, ketterämpiä toimintatapoja vakiinnuttaa, jotta lääkkeiden ja rokotteiden tasapuolinen saatavuus suomalaiselle potilaalle voidaan varmistaa. 

Suomalaisten kannalta lääkkeiden saatavuuden turvaamista on myös se, että vaikka on Suomi pieni maa, tänne on lääkevalmistajien kannattavaa tuoda uusia valmisteita ja pitää ne markkinoilla. 

Saatavuuden varmistaminen edellyttää myös Suomen ja Euroopan kehittämistä entistä myönteisemmäksi toimintaympäristöksi innovaatio- ja tutkimustoiminnalle. Tätä kautta on mahdollista kilpailla globaalisti lääkealan investoinneista ja palauttaa myös alan tuotantoa takaisin Eurooppaan.
Suomea tulee rohkeasti markkinoida tulevaisuuden ekologisimpana lääketuotannon ja -tutkimuksen maana. Tätä tavoitetta tulee tukea kaikin lainsäädäntöhankkeiden, lain tulkintojen ja toimenpiteiden kautta. Tärkeää on huolehtia myös riittävästä tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta. Tätä kautta luomme Suomeen uusia työpaikkoja ja talouskasvua, mutta varmistamme myös osaltaan lääkkeiden ja rokotteiden saatavuuden.