Potilaiden vuosiomavastuu nousee vuodenvaihteessa

22.11.2023 | Tiina Aitlahti, johtaja, lääkehoito ja -huolto

Potilaiden vuosiomavastuu nousee vuodenvaihteessa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona lakimuutoksen, jolla pyritään kohtuullistamaan lääkekorvausten vuosiomavastuun nousua. Potilaiden maksurasituksen helpottamiseksi on ensisijaisen tärkeää kiirehtiä myös hallitusohjelmaan kirjattua mahdollisuutta jakaa vuosiomavastuu osiin.

Potilaiden vuosiomavastuu jäädytettiin vuodelle 2023 edellisen vuoden tasolle (592,16 euroa). Nyt tehdyn lakimuutoksen myötä vuodelle 2024 tuleva korotus on 35 euroa, eli omavastuu nousee 624,94 euroon. Ilman nyt hyväksyttyä muutosta sairausvakuutuslakiin, vuosiomavastuun määrään olisi tehty indeksikorotus kahden vuoden osalta.

Omavastuun aiheuttama kustannustaakka johtaa lääkärin määräämien lääkehoitojen aloitusten viivästymisiin ja katkoihin potilaan tarvitsemassa hoidossa.

Siksi potilaiden vuosiomavastuun ositusta on edistettävä ripeästi. Se edistäisi osaltaan lääkehoitojen asianmukaista ja oikea-aikaista käyttöä, hoitoon sitoutumista ja potilaiden taloudellisen aseman turvaamista, joten kirjauksen viemistä käytäntöön on syytä kiirehtiä.

Suomessa lääkkeiden omavastuuosuudet ja terveydenhuollon maksut ovat eurooppalaisittain korkeat. Tämän on sosiaali- ja terveysvaliokuntakin todennut mietinnössään. Potilaiden maksuosuus rasittaa erityisesti pienituloisia, joiden toimeentuloon vaikuttavat samanaikaisesti muuhun sosiaaliturvaan tehtävät muutokset, terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset sekä yleinen hintojen nousu.