Suomalaisilla potilailla tulee olla oikeus uusiin ja vaikuttavimpiin hoitoihin

25.05.2023 | Tiina Aitlahti, johtaja, lääkehoito- ja huolto

Suomalaisilla potilailla tulee olla oikeus uusiin ja vaikuttavimpiin hoitoihin

Lääkehoitojen arviointia ja käyttöönottoa tulee kehittää ripeästi.

Tulevan hallituksen ydinhaaste on pitää kaikista ihmisistä huolta ja saada rajalliset resurssit riittämään. Kustannusten kasvun hallinta myös sote-palveluissa on välttämätöntä samalla, kun väestö ikääntyy ja hoidon tarve kasvaa.

Tämä edellyttää moninaisia toimintatapojen muutoksia ja toiminnan vaikuttavuuden varmistamista, jotta suomalaiset saavat jatkossa yhdenvertaisesti tarvitsemaansa hyvää hoitoa asuin- tai hoitopaikastaan tai varallisuudestaan riippumatta.

Tämän yhtälön ratkaisemisessa olennaisin kysymys on, miten kohdennamme koko sosiaali- ja terveysjärjestelmän panokset sinne, missä niillä saadaan eniten terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.

Lääkehoidot ovat terveydenhuollon keskeinen työkalu ja olennainen osa potilaiden hoitopolkuja. Oikea-aikainen hoitoon pääsy ja diagnostiikka ovat edellytys sille, että lääkehoidoista saadaan irti mahdollisimman suuri hyöty.

Uusien lääkehoitojen, rokotteiden ja rationaalisen lääkehoidon kautta voidaan helpottaa hoivan ja hoidon tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Näin niukat henkilöstöresurssit voidaan kohdentaa sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Lääkehoitojen yksilöllistyminen haastaa nykyisiä toimintamalleja. Jotta yhteiskuntana pystymme jatkossakin hyötymään lääkehoitojen kehityksestä ja kohdentamaan voimavarat vaikuttavaan hoitoon, on tärkeää, että tulevalla hallituskaudella uusien lääkehoitojen arviointia ja käyttöönottoa kehitetään ripeästi.

Suomen tulee nostaa uusien lääkkeiden arviointiprosessien ja -kriteerien yhdenmukaistaminen sekä arvioinnin keskittäminen yhdelle kansalliselle, riittävästi resursoidulle viranomaiselle keskeiseksi osaksi tulevan hallituskauden lääkeasioiden uudistuksia.

Suomalaiset potilaat ansaitsevat yhdenmukaisesti parasta mahdollista lääkehoitoa riippumatta esimerkiksi siitä, onko lääke sairaalassa annosteltava vai avoapteekista haettava.

On tärkeää kehittää korkealaatuisen tosielämän tiedon tuotantoa ja sen hyödyntämistä lääkkeiden hallitun käyttöönoton ja lääkehoidon ohjauksen tueksi. Vain näin toimien voimme seurata lääkehoitojen vaikutuksia, tarvittaessa kohdentaa hoitoja uudella tavalla ja varmistaa rajallisten resurssien kohdentamisen mahdollisimman vaikuttavalla tavalla.

Uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto edellyttää lisäksi yhteistyötä ja mahdollisuutta neuvotella käyttöönoton ehdoista julkisen sektorin toimijoiden ja yritysten välillä. Näin voidaan varmistaa, että uudet hoitomahdollisuudet saadaan potilaiden käyttöön halliten niitä epävarmuuksia, joita uusiin hoitoihin yhteiskunnan kannalta liittyy. Ehdollisen korvattavuuden lainsäädäntö on yksi tätä tukeva keino, jota tulee jatkaa, ja vastaava mahdollisuus tulee luoda myös sairaalapuolelle. Lääketeollisuus on valmis neuvottelemaan esimerkiksi lääkkeiden vaikuttavuusperusteisesta hinnoittelusta.