Suomen kanta on hyvä – koronarokotetuotantoa ei tule vaarantaa

26.03.2021 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Suomen kanta on hyvä – koronarokotetuotantoa ei tule vaarantaa

Eurooppa-neuvosto kokoontui eilen. Listalla oli mukana koronarokoteasiat ja niihin liittyvät vientirajoitusten kiristämiset, joita komissio on ajanut eteenpäin. 

Suomi on ottanut koronarokotteiden vientirajoituksiin varovaisuuteen perustuvan ja maltillisen kannan. Tämä kanta on oikea, sillä totaaliset koronarokotteiden vientikiellot voivat vaarantaa kovalla työllä pystyyn laitetun rokotetuotannon.

Pääministeri Sanna Marin totesi kokouksessa, että rokotteiden raaka-aineketjuja ei saa vaarantaa vientirajoituksilla. Suomi haluaa, että ratkaisuja etsitään neuvotellen, koska valmistajat ovat erittäin riippuvaisia globaaleista raaka-aineista.  Myös Lääketeollisuus ry näkee neuvottelun tien olevan se paras ja että Suomella voisi olla hyvä rooli siltojen rakentajana maiden ja maanosien välillä. 

Lääkkeiden ja rokotteiden tuotantoketjut perustuvat globaaleihin arvoketjuihin. Esimerkiksi koronarokotteen arvoketjussa yhden tuotteen valmistuksessa voi olla parisen sataa raaka-ainetta, jotka tulevat useista eri maista tai maanosista. Siksi on syytä kaikin keinoin varmistaa, että nämä raaka-aineketjut eivät häiriinny tai rokotteiden valmistus viivästy. Kiristyksissä tulee olla tarkkana, ettei tilanne muutu rokotesodaksi, joka eskaloituessaan hankaloittaa rokotustuotantoa. 

Lääketeollisuus ry:n mielestä Euroopan Unionin tulee toimia vapaan kaupan puolesta globaalisti; poistaa ja olla ottamatta käyttöön vientirajoituksia tai vientikieltoja. Eurooppa on tärkeä rokotetuotannon alue ja siksi myös rokotteita viedään Euroopan rajojen ulkopuolelle. Euroopan ja maiden tulee myös pitää rajat avoinna, jotta koronarokotteet ja muutkin rokotteet ja lääkkeet voidaan toimittaa kansalaisille häiriöttä ympäri Eurooppaa.

Euroopan päättäjien tulisi nostaa katsettaan kriisin jälkeiseen aikaan ja osaltaan varmistaa, että rokotetuotanto pysyy Euroopassa ja että sitä voitaisiin jopa kasvattaa.  Tällä polulla Euroopan tulee tavoitella lisää tutkimus- ja tuotantoinvestointeja. Alan työpaikat ovat huippuosaajien ja korkean tuottavuuden työpaikkoja, jotka tuottavat poikkeuksellisen paljon arvonlisää valtioille ja Euroopalla.