Suomi tarvitsee lääketeollisuuden investointeja koronaepidemian jälkeiseen talouskasvuun

02.04.2020 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Suomi tarvitsee lääketeollisuuden investointeja koronaepidemian jälkeiseen talouskasvuun

Yritykset arvioivat investoivansa Suomeen merkittävästi viime vuosia enemmän

Lääketeollisuuden arvio tulevista investoinneista on selvästi aiempia vuosia suurempi. Yritykset ovat myös panostaneet rekrytoimalla rekisteritutkimuksiin erikoistuneita osaajia.

Tämä selviää Lääketeollisuus ry:n alan toimijoille tekemästä vuosittaisesta kyselystä.

– Maamme tulee olemaan poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa koronaepidemian johdosta. Kriisin jälkeisessä ajassa on erityisen tärkeää panostaa aloihin, joista on löydettävissä nopeasti talouskasvua.  Suomi tarvitsee korkean osaamisen ja tuottavuuden työpaikkoja lähivuosina. Terveysala ja lääketeollisuus on yksi tällaisista aloista, jossa juuri näitä työpaikkoja syntyy painottaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

– Investointihalukkuutta tutkimukseen on, jos toimintaympäristö niihin kannustaa Suomi tulee nostaa nykyistä merkittävämmäksi lääketutkimusmaaksi jo tällä kehyskaudella. Etenkin perinteemme rokotetutkimusmaana on tässä haastavassa tilanteessa mahdollisuus, toteaa Lauslahti

Lauslahti arvioi, että Suomeen on mahdollisuus saada myös lisää lääketeollisuuden tuotantoa tulevien vuosien aikana.

Tämä edellyttää kuitenkin, että sosiaali- ja terveysalalle saadaan nopeasti uusi strategia, jossa keskitytään alan tuomiin mahdollisuuksiin. Tutkimusinfraa, perustutkimusta ja tutkimusresursseja tulee vahvistaa. Valtion terveydenhuollon tutkimusrahoituksen määrää on nostettava pitkällä aikajänteellä.

Vuonna 2019 lääketeollisuuden yritykset arvioivat Suomeen tehtävät vuosittaiset investoinnit jopa 100 miljoonaa suuremmiksi kuin edellisvuonna. Aiemmin arvio on ollut noin 20–30 miljoonaa euroa vuodessa, kun vuonna 2019 kahden vuoden arvio oli noin 200 miljoonaa.

Lisäksi lääketeollisuuden yritykset ovat rekrytoineet rekisteritutkimuksiin erikoistuneita osaajia. Yritykset työllistävät jo tällä hetkellä lähes 5700 korkeasti koulutettua, joista 900 tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Korkean tuottavuuden työpaikkojen määrää ja investointeja on mahdollisuus lisätä merkittävästi.

Vaikka usko tulevaisuuden investointeihin on erinomainen, laskivat alan T&K-investoinnit Suomessa 216 miljoonasta eurosta peräti 186 miljoonaan euroon. Vuonna 2018 kasvu oli yli kuusi prosenttia. Myös rekisteritutkimuksiin investointiin vuonna 2019 edellisvuotta vähemmän. Nyt investointeja oli noin 2,5 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna niitä oli 4 miljoonan edestä.

Merkittävä vaihtelu riippunee siitä, mitä tutkimuksia käynnistyy ja pääsee liikkeelle. Selitys rekisteritutkimusten vähenemiselle saattaa löytyä viime vuoden lainsäädäntömuutoksista sekä uuden lupaviranomaisen Findatan toiminnan käynnistymisen odottelusta.

Aiempina vuosina rekisteritutkimusten kehityssuunta on ollut myönteinen. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 investoinnit rekisteritutkimuksiin kasvoivat 1,7 miljoonasta eurosta 4 miljoonaan euroon.

Nyt onkin kiinnitettävä erityisesti siihen, että tämän vuoden investointien määrä saadaan jälleen kasvamaan.

Lääketeollisuuden investointikysely on Lääketeollisuus ry:n vuosittain tekemä kysely jäsenyrityksille ja alan toimijoille. Kyselyn tulokset löytyvät Tilastot-sivulta pdf-muodossa (Lääketeollisuuden investoinnit 2019.pdf).

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, p. 050 512 2380, sanna.lauslahti@laaketeollisuus.fi
Erityisasiantuntija Nadia Tamminen p. 040 748 4373, nadia.tamminen@laaketeollisuus.fi