Suomi tarvitsee uuden terveysalan kasvustrategian

22.09.2022

Suomi tarvitsee uuden terveysalan kasvustrategian

Terveysalan kasvustrategia tulee ottaa seuraavaan valtionbudjettiin omana budjettimomenttina. Kannatamme 20 miljoonan pääomitusta Lääkekehityskeskus Oý:lle

Kansallisessa terveysalan kasvustrategiassa määriteltyjä tavoitteita on toimeenpantu vuodesta 2014 lähtien. Strategia on myös tuottanut tuloksia. Esimerkiksi terveysteknologian vienti sekä tutkimus- ja tuotantoinvestoinnit Suomeen ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, ja Suomi nähdään kansainvälisesti kiinnostavana T&K-kohteena.

Pidämme tärkeänä, että terveysalan kasvustrategia elää mukana ajassa. Maailma on muuttunut sitten edellisen kasvustrategian. Siksi esitämmekin seuraavia konkreettisia toimenpiteitä:

  1. Luodaan Suomelle uusi ajanmukainen kasvustrategia, jotta maamme pysyy ja vahvistuu kilpailukykyisenä toimintaympäristönä alan yrityksille.
  2. Kasvustrategian tulee ottaa seuraavaan valtion budjettiin ja antaa sille oma budjettimomentti.
  3. Tutkimus- ja kehitystyölle tulee varmistaa riittävä rahoitus Business Finlandin ja toimintaedellytykset yliopistosairaaloiden tehtäviä koskevan lain ja yliopistosairaalalisän kautta. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön on otettava vastuu valvoa, että hyvinvointialueet myös käytännössä ohjaavat saamansa rahoituksen tutkimustyöhön.

 

Lisäksi kannatamme budjettiesityksen 20 miljoonan pääomitusta Lääkekehityskeskus Oy:lle.

Haluamme olla yhdessä rakentamassa entistä vahvempaa terveysalan kasvua, koska siitä hyötyy koko suomalainen yhteiskunta. Talouskasvun, työpaikkojen ja osaamisen lisäksi entistä vahvemmasta terveysalasta hyötyy hyvän palvelun ja hoidon myötä myös jokainen suomalainen.


Lääketeollisuus ry, Sanna Lauslahti
Sailab – Medtech Finland ry, Laura Hollanti
Sitra, Kristo Lehtonen
Suomen Bioteollisuus ry, Carmela Kantor-Aaltonen
Terveysteknologia ry, Saara Hassinen