16.11.2021 | Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja

Talous kulkee käsi kädessä terveyden kanssa

Kansantalouden ja hyvinvoinnin välillä on vahva yhteys. Hoitovelan purkaminen on samalla talouden kestävyysvajeen hoitamista.

Samaan aikaan kun sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat valmistelevat alueellisia sote-palveluverkostoja ja vaikuttavia sote-palveluita, heillä on kädet täynnä työtä koronatestausten, -rokotusten ja hoidon järjestämisessä sekä koronan aiheuttaman hoitovelan purkamisessa.

Lääketeollisuus ry:n seminaarissa ”Lääkehoito osana vaikuttavia sote-palveluita” talouden, politiikan ja lääkehoidon asiantuntijat sekä potilasjärjestöt keskustelivat korona-exitistä,terveyden ja talouden elpymisestä sekä ihmislähtöisen hoidon rakennuspalikoista.

Suomi on selvinnyt koronasta tähän mennessä suhteellisen pienin vaurioin, vaikka hoitovelka ei olekaan vielä kokonaisuudessaan selvillä. Lääketieteen kehittyminen ja lääketeollisuuden panostukset koronapandemian aikana ovat olleet merkittäviä ja tuoneet ihmisille uskoa tulevaisuuteen ja pandemiasta selviämiseen. 

Kansantalouden ja hyvinvoinnin välillä on vahva yhteys – talous kulkee käsi kädessä terveyden kanssa. Hoitovelan purkaminen on samalla talouden kestävyysvajeen hoitamista, jotta työvuosien menetyksistä päästään. 

Tiedolla johtaminen – toiminnan kehittäminen ja potilaiden hoito 

Tiedolla johtamista tarvitaan niin koronakriisissä kuin arjessakin. Sote-uudistuksen tavoitteisiin päästään johtamalla sote-palveluita tiedolla ja arvioimalla, mitä hyötyä potilas on palvelusta saanut.

Hoitojonojen purkamisessa kaikki yhteiskunnan resurssit on otettava käyttöön ja hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan palveluiden uudelleen organisointia tutkitun tiedon perusteella, lean-ajattelua ja digitaalisia palveluita. Erityistä huolta aiheuttaa osaajien ja henkilöstön riittävyys. 

Sote-uudistus aikaikkuna kehittää palveluita tulevaisuuden tarpeisiin

Me tarvitsemme uudenlaisia sote-palveluita, joiden kehittäminen lähtee ihmisistä. Palveluiden sisällön ja hoitoketjujen kehittämisessä on tärkeää, että potilaan hoitoa koskeva tieto kulkee hoitoyksiköiden välillä.  

Tuottavuuden rinnalle tarvitaan vaikuttavuuden seurantaa ja laaturekistereitä. Tarvitaan mittareita, jotta osataan tehdä oikeita asioita. Resursseja on kohdennettava sinne, missä niillä saadaan eniten terveyttä, hyvinvointia ja vaikuttavuutta.   

Lääkehoito osana vaikuttavia sote-palveluita 

Lääkehoito on yksi keskeinen työkalu potilaiden kokonaisvaltaisessa hoidossa. Tehokas ja vaikuttava lääkehoito edistää ihmisten toimintakykyä ja työhön palautumista. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, missä kunnossa siirrytään eläkkeelle ja miten pitkään jaksetaan työelämässä. Työikäisen väestön toimintakykyä on pidettävä yllä ja töistä poissaolojen vähentäminen on tärkeää. 

Lääkehoidossa kustannusvaikuttavuus on nyt jo osa päätöksentekoa. Lääkehoitoja koskeva päätöksenteko voi toimia mallina muiden sote-palveluiden vaikuttavuuden kehittämiselle ja tiedolla johtamiselle. 

Lääkerahoituksen suuntaviivoista tarvitaan ratkaisuja monikanavarahoitustyössä 

Lääkehoidon rahoitusta pohditaan parhaillaan osana monikanavarahoituksen parlamentaarisen työryhmän työtä. Työryhmän tulisi linjata miten lääkekorvausten rahoitusta kehitetään, jotta järjestelmä huomioisi paremmin lääkkeiden käyttäjän ja jotta potilaat saisivat vaikuttavaa lääkehoitoa oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Potilas hyötyy monikanavarahoituksen purkamisesta parhaimmillaan, kun hoidossa tehdään potilaan kannalta oikeat valinnat ja lääkerahoitus tukee hoidon katkeamatonta saatavuutta avo- ja sairaalahoidon välillä. Nykyinen kaksikanavainen lääkerahoitus voi hidastaa tai muodostus esteeksi ihmiskeskeiselle lääkehoidolle, kun potilas siirtyy sairaalasta avohoitoon.

Lääkekorvausjärjestelmän tulee olla kansallinen, lääkejakelun ja korvausjärjestelmän toimeenpanon kansallisella tasolla. Yhtenäinen kansallinen lääkekorvausjärjestelmä vahvistaa potilaiden yhdenvertaisuutta.