TKI-verovähennys tulee saada käyttöön Suomessa

22.09.2022 | Nadia Tamminen, johtaja, tutkimus ja innovaatiot

TKI-verovähennys tulee saada käyttöön Suomessa

Kannuste on tärkeä viesti Suomeen investoiville yrityksille ja jo käytössä monessa Euroopan maassa.

Hallitus on esityksessään ehdottanut tutkimus- ja kehittämistoiminnalle yhdistelmävähennystä verotuksessa tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Lääketeollisuus kannattaa esitysluonnosta.

Verovähennys tukisi hallituksen itse asettamaa tavoitetta kasvattaa tutkimus- ja kehittämisinvestointeja 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Päätös verovähennyksestä on tärkeä viesti yrityksille. Se on julkisten päätöksen tekijöiden osoitus sitoutumisesta omiin tavoitteisiinsa. Tämä on tärkeää etenkin siksi, että yritysten odotetaan tuovan leijonan osan tavoitellusta 4 %:sta.

Verovähennys on konkreettinen kannuste kilpailla tutkimuksista kansainvälisesti. Moni Euroopan maa on jo vastaavan kannusteen luonut, ja siksi on merkittävää saada vastaava kannuste myös Suomessa käyttöön.

Tutkimusinvestoinnit ovat tyypillisesti pitkäikäisiä. Niihin sijoitetuista euroista saadaan monia yhteiskunnallisia hyötyjä. Suorien tutkimusinvestointien lisäksi lääkeyritysten tutkimustoiminta tuo työpaikkoja ja osaamista terveydenhuollon osaajille sekä uusimmat hoidot monelle niitä odottavalle potilaalle.

Tutkivan lääketeollisuuden investoinnit Suomeen ovat kasvussa

Lääketeollisuus ry:n vuosittainen toimialaselvitys osoittaa, että lääkeyritysten investoinnit Suomessa ovat kääntyneet kasvuun. Kahden edellisen vuoden aikana alan investoinnit ovat kasvaneet yli 100 miljoonaa euroa. Kahden tulevan vuoden aikana kasvua ennakoidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa vuodessa.

Kilpailu kansainvälisesti ja Euroopan maiden kesken on kuitenkin kova. Euroopassa lääketeollisuuden T&K- investoinnit ovat noin 40 miljardia euroa. TKI-vähennys parantaisi Suomen menestymisen mahdollisuuksia kiinnostavana ja kilpailukykyisenä toimintaympäristönä T&K-toiminnalle.

Verovähennyksen lisäksi lainsäädännön on tuettava sujuvaa tutkimuksentekoa

Tutkimustoiminnassa ja tutkimuksen sijaintia valittaessa merkittävää on, miten sujuvasti tutkimustyö ylipäätään saadaan käyntiin. On tärkeää kehittää terveysalan toimintaympäristöä kokonaisuutena, lainsäädännöstä sujuviin tutkimusprosesseihin.

Epävarmassa taloustilanteessa olisi tärkeä huolehtia, että kasvua tuovilla toimialoilla säilyy hyvät toimintaedellytykset. Lääketeollisuuden kasvunäkymät ovat lupaavat ja yhteiskunnan tulisi miettiä tarkasti, miten investointeja vauhditetaan ennemmin kuin estetään. Siksi esimerkiksi alaan kohdistuvat säästötoimet on toteutettava kasvua vaarantamatta.