Yhdenvertaista hoitoa näyttöön ja vaikuttavuuteen perustuen

02.04.2019 | Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja

Yhdenvertaista hoitoa näyttöön ja vaikuttavuuteen perustuen

Vaikuttava lääkehoito tuo terveyttä potilaalle ja kustannushyötyjä sosiaali- ja terveydenhuollolle.

Vaikuttavalla ja oikea-aikaisella lääkehoidolla voidaan tehostaa hoitoketjuja ja tuottaa yhteiskunnalle säästöjä sekä antaa osaltaan vastauksia kestävyysvajeen ratkaisemiseksi. Väestön ikääntyminen tuo mukanaan haasteita, jonka vuoksi terveydenhuoltoa on tehostettava ja yhteiskunnan tuottavuutta parannettava.

Tämä edellyttää lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmien kehittämistä kokonaisuutena, mihin STM:n 1.2.2019 julkaisema muistio ja tiekartta lääkehoidon ja lääkehuollon kokonaisuudesta tähtääkin.

Lääketeollisuus ry:n keskeinen viesti on, että lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia koskevien tarpeiden selvittäminen ja itse lainsäädäntömuutokset on aloitettava viipymättä heti tulevalla hallituskaudella. 

Potilaille tulee varmistaa jatkossa nykyistä tasavertaisempi ja nopeampi pääsy uusimpien ja vaikuttavimpien hoitojen piiriin. Sen vuoksi arvioinnin ja päätöksenteon tulee olla ennakoitavaa ja nykyistä nopeampaa.

Vaikuttavalla lääkehoidolla on mahdollista saavuttaa kustannushyötyjä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa, minkä vuoksi esimerkiksi lääkekorvausmenoja ei tulisi tarkastella kokonaisuudesta erillään. Kokonaisuuteen kuuluvat myös muut terveydenhuollossa käytettävät hoidot ja diagnostiset menetelmät sekä sairauksista koituvat epäsuorat kustannukset, kuten sairauspäivärahat, työkyvyttömyysmenot ja hoivatarpeen kasvusta ja toimintakyvyn alentumisesta syntyvät kustannukset.

Lääketeollisuus ry näkee tärkeänä vaikuttavan lääkehoidon edistämisen, jota varten tulee käynnistää nopeasti selvitystyöt RWD:n hyödyntämiseksi. Lisäksi ehdollisen korvattavuuden lainsäädäntöä tulee paitsi jatkaa, myös kehittää vaikuttavuuden arvioinnin suuntaan. Myös lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva lainsäädännön uudistamistyö on käynnistettävä välittömästi. Laki on varsin vanhentunut, eikä vastaa enää tämän päivän toimintaympäristön haasteisiin ja vaatimuksiin.

Lääkehoidon ja lääkejakelun lainsäädäntömuutoksiin on varattava ministeriössä riittävästi resursseja.

Lisätietoja: Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja, puh. 040 533 0666.