Eduskunnan rokoteryhmä ja Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmä: Suomalaisilla vahva luottamus rokotteisiin - rokotteiden arvo yhteiskunnalle moninkertainen kustannuksiin nähden

22.02.2021

Eduskunnan rokoteryhmä ja Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmä: Suomalaisilla vahva luottamus rokotteisiin - rokotteiden arvo yhteiskunnalle moninkertainen kustannuksiin nähden

Eduskunnan rokoteryhmä järjesti webinaarin ”Rokotteet – kansanterveyden ja yhteystyön menestystarina” keskiviikkona 17.2.2021. Tilaisuuden vetäjänä toimi ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP). Webinaarin tarkoituksena oli lisätä ja vahvistaa perustietoa, ymmärrystä ja luottamusta rokotteista ja rokottautumisesta.

Tilaisuudessa Suomen huippuasiantuntijat kertoivat perustietoja rokotteiden eri vaiheista kehityksestä käyttöönottoon. Webinaarissa todettiin, että rokotusten kattavuus Suomessa on yleisesti hyvä. Suomalaisten luottamus rokotteisiin on niin ikään maailman huippuluokkaa, ja 95 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että maassamme annettavat rokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia.
 
Tilaisuudessa mukana olivat Eduskunnan rokoteryhmän lisäksi Susanna Sonninen Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmästä, Mika Rämet rokotustutkimuskeskuksesta, Mia Kontio THL:stä, Marjo-Riitta Helle Fimeasta, Tiina Mäenpää Terveydenhoitajaliitosta sekä Mari Holmroos Kelasta.

- Kansallinen rokotusohjelma on kansanterveyden kannalta parhaita ennalta ehkäiseviä toimia. Koronaepidemia vaikutti alkuvaiheessa pikkulasten rokotuksiin huolestuttavalla tavalla, mutta trendi on nyt kääntynyt ja epidemialla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta rokotuskattavuuteen Suomessa. On myös ilahduttavaa, että Omakanta-palvelua kehitetään ja että sieltä nyt voi löytää uusimmat omat rokotetiedot. Järjestelmä kaipaa vielä kehitystä, mutta odotan innolla hetkeä, kun meillä on toimiva sähköinen rokotuskortti, jonka avulla jokainen paremmin voi seurata omia rokotustietojaan. Seuraavaksi seurataan koronapassin kehitystä ja toivotaan sen nopeaa käyttöönottoa, Rehn-Kivi sanoo.
 
- Rokotteet ovat kustannustehokkain keino ehkäistä tappavia ja vaikeita sairauksia, ylläpitää työ- ja toimintakykyä, edistää tervettä ikääntymistä sekä terveydenhuollon kantokykyä. Ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon kannattaa panostaa, kansalliseen rokotusohjelmaan sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin. Lasten rokotusohjelman kehittämisen ohella on suunnattava painopistettä myös aikuisten rokotussuojan parantamiseen. Myös rokotetutkimuksen edellytyksiä on vahvistettava määrätietoisesti. Suomessa tehdään kansainvälisesti merkittävää rokotetutkimusta, joka on osaamista, uusimpia rokoteinnovaatioita ja työpaikkoja tuova investointi Suomeen, sanoo Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Susanna Sonninen.
 

Lisätietoja

Veronica Rehn-Kivi, p. 050 344 5031

Laura Labart, Lääketeollisuus ry, p. 040 747 7620