Emma Hannonen itsehoitoteollisuuden Euroopan kattojärjestön AESGP:n hallitukseen

28.05.2021

Emma Hannonen itsehoitoteollisuuden Euroopan kattojärjestön AESGP:n hallitukseen

Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Emma Hannonen on valittu itsehoitoteollisuuden Euroopan kattojärjestön AESGP:n hallituksen jäseneksi edustamaan Lääketeollisuus ry:tä.

AESGP on Euroopan itsehoitoteollisuuden kattojärjestö ja itsehoitolääkkeiden, lisäravinteiden ja itsehoitoon liittyvien laitteiden valmistajien Euroopan tason järjestö. Lääketeollisuus ry on yksi AESGP:n jäsenyhdistyksistä.

Itsehoitolääkkeet ovat olennainen osa terveydenhuoltoa ja ne mahdollistavat monien oireiden itsehoidon. AESGP osallistuu tulevina vuosina aktiivisesti keskusteluun EU:n lääkepolitiikan tulevaisuudesta.

Lääketeollisuus ry pitää tärkeänä, että EU:n lääkepolitiikassa edistetään eurooppalaista lääketieteellistä osaamista, lääketieteellisen tutkimuksen eurooppalaista ekosysteemiä  sekä varaudutaan ja vastataan erilaisiin terveysongelmiin ja myös lisätään alan investointeja ja korkean jalostusasteen teollisuuden työpaikkoja Euroopassa.

Näitä asioita Lääketeollisuus ry on valmis edistämään laajalla rintamalla, myös itsehoidon saralla. Lääketeollisuus ry:ssä Hannosen vastuualueelle kuuluvat EU:n lääkelainsäädännön kehittymisen seuranta sekä tätä tukevien kansallisten asioiden hoitaminen sekä myyntilupa-asiat.

AESGP:n hallituksen jäsenenä Hannonen edustaa Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten näkökulmaa itsehoitoteollisuuden päätöksenteossa.

Lisää AESGP:stä voit lukea heidän verkkosivuiltaan.