Euroopan lääkevirasto EMA huolissaan lääkkeiden saatavuudesta, Suomessa tilanne edelleen hyvä

08.04.2020

Euroopan lääkevirasto EMA huolissaan lääkkeiden saatavuudesta, Suomessa tilanne edelleen hyvä

Euroopan lääkevirasto EMA ilmoitti olevansa huolissaan COVID-19-potilaiden hoitoon käytettävien lääkkeiden saatavuudesta.

Koronapandemian myötä tiettyjen lääkeryhmien kysyntä on kasvanut odottamattoman suureksi. Tästä johtuen lääkkeiden saatavuudessa voi esiintyä ongelmia, jos koronapandemia pitkittyy vielä useita kuukausia.

Erityisesti EMA on huolissaan sellaisten lääkkeiden saatavuudesta, joita käytetään COVID-19-potilaiden hoitoon. Tällaisia ovat esimerkiksi tehohoidossa käytettävät rauhoittavat lääkkeet tai potilaiden oireiden helpottamiseen käytetyt malarialääke klorokiini ja reumalääkkeenä paremmin tunnettu hydroksiklorokiini.

Tällä hetkellä koronavirustaudilla ei ole akuuttia vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen Suomessa.

Suomen tukuissa varastotilanne on edelleen pääsääntöisesti hyvä. Joissain tilanteissa valtava kysynnän kasvu on kuitenkin johtanut tarpeeseen hyödyntää velvoitevarastoja.  Lääkkeiden kuljetuksissa Suomeen on ollut pieniä viiveitä, mutta ei merkittäviä ongelmia. 

Myös EU-tasolla jäsenyritystemme valmistamien lääkkeiden saatavuustilanne on toistaiseksi hyvä. Tähän mennessä tutkivaa lääketeollisuutta edustavan Euroopan kattojärjestön EFPIAn mukaan sen jäsenyrityksissä ei ole vielä raportoitu hälyttäviä saatavuusongelmia. Tehohoidossa käytetään paljon peruslääkkeitä, joiden saatavuus on koetuksella niissä maissa, joissa tartuntojen määrä on korkea ja tehohoidon tarve kasvanut äärimmäisen suureksi normaalitilanteeseen verrattuna.

Tilannetta seurataan jatkuvasti hyvin tarkasti erityisesti kriittisten valmisteiden osalta, ja teollisuuden raportointia viranomaisille on tiivistetty. Normaalitilanteessa saatavuushäiriöt raportoidaan vain maakohtaisesti, mutta nyt tilannetta seurataan koko Euroopan tasolla, jotta lääkkeiden saatavuus varmistetaan kaikissa maissa.

Lääkeyritykset pyrkivät parhaansa mukaan lisäämään näiden valmisteiden tuotantoa vastatakseen kasvavaan kysyntään.  Myös vaihtoehtoisia logistiikkareittejä etsitään, vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä selvitetään ja hankitaan normaalia suurempia raaka-ainevarastoja. 

Suomessa tilannetta helpottaa se, että lääkkeiden osalta varautuminen on lakisääteistä ja poikkeaa näin esimerkiksi suojavarusteista. Ns. velvoitevarastointi velvoittaa lääkeyrityksiä ja sairaaloita varastoimaan merkittävän määrän lääkkeitä saatavuushäiriöiden varalle. Lisäksi valtion varmuusvarastot ovat poikkeustilanteiden, kuten epidemiatilanteen varalle. Suomessa myös lääkkeiden tukkujakelukäytäntö helpottaa kulutuksen ja varastotilanteen seurantaa. Lääkeyrityksen lääkkeitä saa vain yhdestä tukusta.

Suomessa on niin ikään vielä pystytty rajoittamaan sairauden leviämistä, mistä johtuen lääkkeiden kysyntäpiikki ei ole ollut niin raju kuin esimerkiksi joissain Etelä-Euroopan maissa. Lääketoimitukset tukkukaupoista apteekkeihin on myös saatu normalisoitua parin viikon takaisen valtavan kysyntäpiikin jälkeen.