Kansallinen hankintamenettely uusille sairaalalääkkeille – prosessikuvaus uudesta menettelystä

07.04.2021 | Laura Labart, erityisasiantuntija

Kansallinen hankintamenettely uusille sairaalalääkkeille – prosessikuvaus uudesta menettelystä

Uusien sairaalalääkkeiden eli ns. uusien lääkemolekyylien käyttöönottoon on luotu uusi menettely.

Uuden menettelyn mukaisesti yliopistosairaaloiden hankintarenkaat ovat keskittäneet uusien lääkemolekyylien hankinnat yhteisten sopimusneuvottelujen alle. Kaikki Suomen lääkehankintarenkaat ovat myös valtuuttaneet HUS Apteekin käymään uuden sairaalalääkkeen hankintaan liittyvän sopimusneuvottelun. 

Sairaanhoitopiirit ovat myös perustaneet yhteisen kansallisen lääkeneuvottelukunnan, joka käsittelee (hyväksyy tai hylkää) neuvottelutuloksen lääkkeen hankinnasta. Näin menetellen uusi lääkehoito otetaan valtakunnallisesti käyttöön samoin ehdoin.

Kansallisen hankintamenettelyn myötä on tarkoitus varmistaa uusien lääkkeiden yhdenvertainen ja nopea käyttöönotto sekä selkeyttää PALKO-suositusten roolia osana päätöksentekoa. 

Uusien sairaalalääkkeiden käyttöönottoa on haluttu virtaviivaistaa ja samalla luoda menettely kansallisille neuvotteluille. Neuvottelumahdollisuus tarjotaan tilanteessa, jossa PALKO:n suositus on ehdollinen esimerkiksi näytön riittävyyden osalta. Uuden toimintamallin mukaisissa sopimusneuvotteluissa sovitaan käyttöönoton ehdoista. Kansallinen lääkeneuvottelukunta tekee päätöksensä huomioiden Palveluvalikoimaneuvoston suosituksen ja sopimusneuvotteluiden tuloksen.

Olemme laatineet uudelle menettelylle prosessikuvauksen. Prosessikuvaukset ovat saatavissa sekä suomeksi että englanniksi ja ne ovat kaikkien toimijoiden käytettävissä.