Kansallinen rokotusohjelma on sijoitus tulevaisuuteen

16.06.2022

Kansallinen rokotusohjelma on sijoitus tulevaisuuteen

Lasten kansallinen rokotusohjelma on erinomainen, mutta rokotusohjelma olisi kehitettävä kattamaan ihmisen koko elinkaari. Suojaamalla aikuisväestö rokotuksilla ehkäistään monia sairauksia. Väestön ikääntyessä ja altistuessa helpommin tartuntataudeille, on ennaltaehkäisy entistä tärkeämpää niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta.

Rokotteet ovat sijoitus terveyteen ja keino parantaa terveydenhuollon kantokykyä

Rokotusohjelman kehittäminen ja väestön rokottaminen ovat tärkeä keino ennaltaehkäistä sairauksia. Tätä kautta ne ovat erinomainen sijoitus ihmisten terveyteen ja tukevat sote-uudistuksen tavoitteita. 

Uudistuksen onnistuminen edellyttää panostuksia ennaltaehkäisyyn ja siksi kansallisen rokotusohjelman rahoitusta tuleekin lisätä suhteessa rokotteiden tuomaan hyötyyn ja väestön ennaltaehkäisyn tarpeeseen. Rokotusohjelman kokonaisvaltainen kehittäminen tarvitsee kansallisen rokotusohjelman strategian.

Lääketeollisuus ry:n teettämä selvitys Rokotteet investointina suomalaiseen yhteiskuntaan – katsaus kansalliseen rokotusohjelmaan ja sen kehittämiseen (MedEngine Oy, 2022) nostaa esiin rokotteiden yhteiskunnallisen arvon ja antaa perustelut sille, että Suomessa tulee jatkossa olla valmius ottaa käyttöön rokotusten hyödyt täysimittaisesti ja oikea-aikaisesti. 

Vesirokko on aiheuttanut vuosittain jopa 76 000 poissaolopäivää

Noin 7 % kaikista lyhytaikaisista työssä poissaoloista ovat olleet vesirokon aiheuttamia. Vesirokko on yleinen lasten tartuntatauti ja aiheuttaa merkittävästi pienten lasten vanhempien poissaoloja. Merkittäviä säästöjä on syntynyt paitsi työssä poissaolojen vähentyessä myös vähentyneistä palveluntarpeista sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Raportista selviää myös, että esimerkiksi 2007 vesirokosta aiheutui 5300 terveydenhoitokäyntiä ja 8900 käyntiä vyöruususta. Kaikkiaan vesirokon aiheuttamat vuotuiset terveydenhuollon hoitokustannukset olivat 2007 noin 1,1 M€ ja vyöruususta 2,2 M€. Raportti osoittaa vesirokkorokotteen, mutta muidenkin rokotteiden arvoa laskettaessa, että rokotteet ovat erittäin tuottava sijoitus terveyteen ja kansantalouteen.

Rokotusten antama suoja saattaa kantaa jopa koko elämän ajan ja siksi ne ovat tärkeitä jokaisen meidän jokaisen terveyden kannalta. Väestötasolla hyödyt ovat vieläkin selkeämmät: rokotusten ansiosta monet taudit, niiden jälkitaudit ja komplikaatiot ovat käyneet hyvin harvinaisiksi tai hävinneet maastamme kokonaan. 

Tällä on suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä siten terveydenhuollon kapasiteettia vapautuu muuhun toimintaan.

Lue lisää:

Rokotteet investointina suomalaiseen yhteiskuntaan – katsaus kansalliseen rokotusohjelmaan ja sen kehittämiseen (MedEngine Oy, 2022)