Lääkealan foorumista ratkaisuja saatavuushäiriöihin

11.11.2019

Lääkealan foorumista ratkaisuja saatavuushäiriöihin

Toimijat kokoontuivat ensimmäiseen Lääkealan saatavuusfoorumiin etsimään ratkaisuja saatavuushäiriöihin

Lääkealan toimijat kokoontuivat ensimmäiseen Lääkealan saatavuusfoorumiin viime perjantaina 8.11. Foorumin tavoitteena oli löytää keinoja saatavuushäiriöiden ratkaisemiseksi.

Tilaisuuden avasi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Ministeri painotti puheenvuorossaan yhteistyötä ja viestinnän tärkeyttä. Pekonen toivoi tilaisuuden tuotoksena toimijoilta konkreettisia ehdotuksia saatavuustilanteen parantamiseksi.

Tilaisuuden alustajat avasivat saatavuushäiriöiden taustatekijöitä, saatavuustilannetta Suomessa ja toimijoiden tällä hetkellä käytössä olevia työkaluja lääkkeiden saatavuuden turvaamiseen. Puheenvuoroissa ja paneelissa käsiteltiin myös konkreettisia ja suomalaisten toimijoiden ulottuvilla olevia ratkaisuehdotuksia saatavuuden parantamiseen ja häiriötilanteiden vaikutusten minimointiin.

Foorumin puhujat peräänkuuluttivat toimijoiden välisen yhteistyön ja viestinnän kehittämistä. Yhteinen tilannekuva tarvitaan ensimmäisenä, jotta voidaan lähteä etsimään konkreettisia ratkaisumalleja.

Tärkeimpänä lähtökohtana on potilaan häiriötön ja turvallinen lääkehoito. Tärkeänä pidettiin myös ammattilaisten arkityön sujuvoittamista. Lääkäreille tulee mahdollistaa nykyistä paremmat työkalut lääkkeiden saatavuustilanteeseen jo reseptinkirjoitusvaiheessa. Tämä on myös potilaan etu.

Jokaisen toimijan tule tarkistaa oma vastuunsa ja varmistaa osaltaan potilaan lääkehoidon sujuvuus.

Myös joustavuutta ja ennakoimisen tärkeyttä korostettiin. Jotta viranomaisella on aikaa reagoida, toivotaan lääketeollisuudelta entistä varhaisempia ilmoituksia mahdollisista toimituskatkoksista . Viranomaisilta puolestaan toviotaan lisää joustavuutta poikkeustilanteissa; mahdollisuuksia lääkeaineen vahvuuden tai pakkauskoon vaihtamiseen, nopeaan vieraskielisten pakkausten käyttämiseen poikkeustilanteissa.

Lääketeollisuus nosti esiin huolensa riittävien resurssien varaamisesta lääkealan tiekartan edistämiseksi.

Tilaisuuden jatkotoimenpiteenä tullaan laatimaan lista ratkaisuehdotuksista, joita lähdetään jalostamaan ja edistämään toimijoiden yhteistyönä.

Saatavuusfoorumin esitykset

Valvovan viranomaisen näkökulma, Eija Pelkonen Fimea

Apteekkien näkökulma, Charlotta Sandler Apteekkariliitto
Lääkärin näkökulma Eila Kujansuu
Sairaala-apteekin näkökulma, Marja Iso-Mustajärvi
Lääketeollisuuden näkökulma, Sanna Lauslahti Lääketeollisuus ry