Lääketeollisuuden T&K-investoinnit kasvoivat yli kuusi prosenttia vuonna 2018

02.05.2019

Lääketeollisuuden T&K-investoinnit kasvoivat yli kuusi prosenttia vuonna 2018

Lääketeollisuuden T&K-investoinnit Suomessa kasvoivat vuonna 2018 yli kuusi prosenttia. Yhteensä lääketeollisuus investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuonna 2018 yli 216 miljoonalla eurolla kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 201 miljoonaa euroa.

Investointien kasvu selviää selviää Lääketeollisuus ry:n alan toimijoille tekemästä vuosittaisesta investointikyselystä.

Lääketeollisuuden kivijalka on perinteisessä tutkimus ja tuotekehitystyössä - erityisesti kliinisissä lääketutkimuksissa. Viime vuosina kuitenkin myös terveydenhuollon rekistereitä hyödyntävän ns. rekisteritutkimusten kehityssuunta on ollut erittäin myönteinen.

Rekisteritutkimusten määrä kasvoi selvästi vuonna 2018. Kun vuonna 2017 rekisteritutkimuksia tehtiin Suomessa parisen kymmentä, oli viime vuonna tutkimusmäärä jo 60. Investoinnit rekisteritutkimuksiin kasvoivat 1,7 miljoonasta eurosta 4 miljoonaan euroon.

Rekisteritutkimusten määrä on vielä vähäinen verrattuna kliinisiin tutkimuksiin, mutta niiden kysyntä kasvaa kansainvälisesti kovaa vauhtia.  Myös Suomessa kasvu on merkittävä ja ennakoi uuden sote-rekistereiden toisiokäyttöä koskevan lain tuovan rekisteritutkimusinvestointeja jatkossakin Suomeen.

Jopa kolme neljästä kyselyyn vastanneesta ilmoittaa yrityksensä tekemien rekisteritutkimusten määrän kasvavan tulevien kahden vuoden aikana.

”Suunta on juuri oikea, mutta Suomella on potentiaalia selvästi enempäänkin. Uskon, että lääketeollisuuden T&K-investointien määrä on mahdollistaa kaksin tai jopa kolminkertaistaa. Tämä edellyttää kuitenkin terveysalan kasvustrategiatyön määrätietoista jatkamista”, toteaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

”Euroopassa ala investoi vuonna 2017 noin 35 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Juuri hyväksytty sote-tiedon toisiolaki herättää kansainvälistä kiinnostusta ja luo sitä kautta aivan uusia mahdollisuuksia kliinisten tutkimusten rinnalle. Nyt onkin erityisen tärkeää varata riittävät resurssit lain toimeenpanoon ja varmistaa, että lain tulkinnat ovat tutkimustoiminnan kannalta mahdollistavat”, Lauslahti jatkaa.

Vaikka T&K investoinnit kasvoivat yli 6 prosenttia, lääketeollisuuden kokonaisinvestoinnit laskivat hieman (-2,7 %). Vuonna 2017 alalla tehtiin merkittäviä tuotannon investointeja, jotka nostivat viime vuoden muiden investointien määrää selvästi. Vuonna 2018 vastaavanlaisia investointeja ei tehty.

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Sanna Lauslahti 050 512 2380.