Lääketeollisuuden tuotantoinvestoinnit lähes kaksinkertaistuivat Suomessa viime vuonna

19.04.2022

Lääketeollisuuden tuotantoinvestoinnit lähes kaksinkertaistuivat Suomessa viime vuonna

Lääkeyritysten investoinnit Suomessa jatkoivat vahvaa kasvuaan jo toista vuotta peräkkäin. Tuotantoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna 121 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 80 %:n kasvua.

Lääketeollisuuden investoinnit kasvoivat toista vuotta peräkkäin. Kokonaisinvestoinnit nousivat 357 miljoonaan euroon vuonna 2021, mikä on 8 % enemmän kuin edellisvuonna. Selvästi eniten kasvoivat tuotantoinvestoinnit. Tutkimuksen ja tuotekehityksen investoinnit sen sijaan laskivat noin 9 % 234 miljoonaan euroon. 

Lääketeollisuus kokoaa vuosittain tiedot alan investoinneista Suomeen. Suorien euromääräisten investointien lisäksi panostukset tuovat maahamme myös työpaikkoja ja verotuloja. Lääketeollisuuden tuotantotoiminta työllistää tällä hetkellä maassamme noin 3 000 osaajaa ja esimerkiksi vuonna 2020 Bayer oli Suomen suurin yhteisöverojen maksaja.

Vuonna 2021 alan yritykset investoivat 234 miljoonaa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tutkimusinvestoinnit laskivat vajaa 10 % edellisvuodesta. Tutkimusinvestoinneista merkittävä osa on kliinisiä lääketutkimuksia. Yritysten investointien lisäksi lääketutkimukset tuovat uusimmat hoidot veloituksetta terveydenhuollon ja potilaiden käyttöön. 

”Suomella on erinomaiset edellytykset saada merkittävästi enemmän tutkimusinvestointeja, mutta se vaatii määrätietoisia toimia. Kehysriihessä tehtiin tärkeä päätös nostaa TKI-rahoitusta 350 miljoonalla eurolla. Rahan lisäksi tarvitaan tutkimusta tukeva lainsäädäntö ja sujuvat lupaprosessit”, muistuttaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Yritykset arvioivat investointien kasvavan parin vuoden aikana 120 miljoonaa euroa 

Lääketeollisuuden vuosittain tekemän kyselyn mukaan alan yritykset arvioivat investointien kasvavan edelleen. Parin tulevan vuoden aikana kasvun arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. 

Tämä osoittaa, että Suomi on alan yrityksille kiinnostava maa, ja panostukset toimintaympäristöön ovat olleet kannattavia. Suomen kilpailukykyä ovat parantaneet mm. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian mukaiset toimenpiteet. Tällaisia ovat olleet vahva panostus biopankki- ja geenitutkimukseen sekä lainsäädäntöpohja terveystietojen tutkimuskäytölle.

Lääkeyritykset ovat kasvattaneet investointeja Suomeen yli 100 miljoonalla eurolla kahden viimeisen vuoden aikana. Silti Suomi saa merkittävästi vähemmän investointeja kuin esimerkiksi Ruotsi tai Tanska. Vertailu kilpailijamaihin osoittaa, että Suomella on kasvupotentiaalia edelleen valtavasti.

”TKI-rahoitus on edellytys vahvalle akateemiselle tutkimukselle. Yritykset investoivat kiinnostaviin tutkimushankkeisiin, mutta kilpailu investoinneista on kova. Suomi tarvitsee uuden kilpailukykyä vahvistavan strategian sekä selkeän johtajuuden toimeenpanolle”, Lauslahti painottaa.

Lääketeollisuuden vuoden 2021 investointeihin voit tutustua tarkemmin täällä