Lääketeollisuuden yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö säilyi toisena koronavuonna lähes ennallaan - tärkein yhteistyömuoto on edelleen tutkimus ja tuotekehitys

13.06.2022

Lääketeollisuuden yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö säilyi toisena koronavuonna lähes ennallaan - tärkein yhteistyömuoto on edelleen tutkimus ja tuotekehitys

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2021 yhteensä noin 40,4 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin. 

Tämä käy ilmi Lääketeollisuus ry:n jäsenistölleen tekemästä vuosittaisesta kyselystä. Tutkiva lääketeollisuus kokoaa tiedot terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä Euroopan laajuisesti. 

Koronapandemia kuormitti terveydenhuoltoa merkittävästi. Edeltävän vuoden tapaan tämä näkyi selvästi myös vuoden 2021 yhteistyössä. Yhteistyön arvo oli vuonna 2021 oli 40,4 miljoonaa euroa kun edellisvuonna se oli 37,5 miljoonaa euroa.

Lääketeollisuus ry ja Lääkäriliitto ry näkevät teollisuuden ja ammattilaisten koulutus- ja tutkimusyhteistyön tärkeänä. Pandemia-aikana yhteistyöhön on luotu uudenlaisia toimintatapoja ja osa niistä on varmasti tullut jäädäkseen. Esimerkiksi koulutustilaisuuksia ja kokouksia on järjestetty verkon välityksellä.

”Lääkäriliitto kannattaa koulutus- ja asiantuntijayhteistyön avoimuutta ja on todella iloinen, että lääkäreiden suostumusprosentti tietojen julkaisuun on noussut vuonna 2021 jo lähes 73%:iin”, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön koronapandemia ei näytä vaikuttaneen merkittävästi kahden viime vuoden aikana. Vuonna 2021 T&K -yhteistyötä tehtiin 31,3 miljoonan euron arvosta, kun se edellisenä vuonna oli noin 28 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta on siis 11 %. Muita keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista, koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

Koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhteistyön muotoihin. ”Kansainvälisten tieteellisten kongressien siirryttyä kahden kuluneen vuoden aikana pääasiallisesti etätapahtumiksi, on rekisteröintimaksujen sekä matka- ja majoituskulujen osuus laskenut”, toteaa Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

”Tulevina vuosina on myös kiinnostavaa nähdä, miten tulevat sote-rakenteet ja terveydenhuollon ammattilaisten uudenlaiset vastuualueet vaikuttavat lääketeollisuuden ja asiantuntijoiden yhteistyöhön”, Labart jatkaa. 

”On äärimmäisen tärkeää, että tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa tehdään. Siitä hyötyvät niin tutkimuksissa mukana olevat potilaat, osaamistaan kehittävät terveydenhuollon ammattilaiset ja sitä kautta koko yhteiskunta. Tämä on mahdollista vain yhteistyötä tekemällä. Tärkeää meille on, että kun uusia yhteistyömuotoja luodaan, pelisäännöt ovat kaikille samat ja yhteistyö on ennen kaikkea läpinäkyvää. Tämä on tutkivan lääketeollisuuden tärkeimpiä vastuullisuuden periaatteita.”

Lisätietoja ja linkit yritysten raportteihin:

Luettelo jäsenyritysten julkaisemista tiedoista

Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh: 040 747 7620
Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh: 040 776 3031
Johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry, puh: 040 546 5316

FAKTABOKSI

Yhteistyön julkistamisen periaatteet

  • Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa julkistetaan vuosittain. Vuonna 2022 tiedot julkistetaan seitsemättä kertaa.
  • Käytäntö on osa lääketeollisuuden avoimuus- ja läpinäkyvyysperiaatetta.
  • Käytäntö on koko Euroopan tutkivan lääketeollisuuden yhteinen ja se velvoittaa kaikkia Lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestön EFPIA:n jäseniä, Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.
  • Lääketeollisuus ry:n jäsenet julkaisevat vuosittain tiedot omilla verkkosivuillaan.

Lääketeollisuus Suomessa

  • Lääketeollisuus ry edustaa innovatiivista lääketeollisuutta, joka kehittää uusia lääkkeitä. Yhdistykseen kuuluu 38 yritystä, jotka edustavat noin 60 prosenttia lääkealan myynnistä Suomessa.
  • Lääkeyritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit Suomessa vuonna 2021 olivat noin 234 miljoonaa euroa.
  • Lääketeollisuus työllistää Suomessa n. 6000 ihmistä. Välillisesti lääkeyritykset luovat runsaasti muitakin työpaikkoja esimerkiksi sairaaloissa tehtävien lääketutkimusten muodossa.