Lääketeollisuuden yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö - Tutkimus ja tuotekehitys edelleen tärkein yhteistyömuoto

13.06.2023

Lääketeollisuuden yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö - Tutkimus ja tuotekehitys edelleen tärkein yhteistyömuoto

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin, yhteensä noin 42,9 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Tämä käy ilmi Lääketeollisuus ry:n jäsenistölleen tekemästä vuosittaisesta kyselystä. Tutkiva lääketeollisuus kokoaa tiedot terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä Euroopan laajuisesti.

Yhteistyön arvo Suomessa on kasvanut 42,9 miljoonaan euroon, kun se edellisvuonna oli 40,4 miljoonaa euroa.

Suurin yhteistyöalue on tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö. Sen arvo oli 32,8 miljoonaa euroa ja kattaa siten merkittävän osan raportoidusta yhteistyöstä. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin 5 %, mikä on erittäin lupaava kehityssuunta.

Se kertoo siitä, että kansainväliset yritykset haluavat tehdä tutkimusta ja tuotekehitystyötä Suomessa ja yhteistyössä suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä lääketutkimusten myötä potilailla on mahdollisuus saada uusimmat hoidot käyttöönsä. Tutkimus- ja koulutusyhteistyö on tärkeää myös terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ylläpitämiseksi. Tutkimus tuo Suomeen myös kansainvälisiä investointeja ja talouskasvua.

Muita keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista, koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

Lääketeollisuus ry ja Lääkäriliitto ry näkevät teollisuuden ja ammattilaisten koulutus- ja tutkimusyhteistyön tärkeänä.

"On arvokasta, että lääketeollisuus kerää ja julkaisee vuosittain tiedot lääkäreiden ja lääketeollisuuden yhteistyöstä. Taloudellisten suhteiden avoimuus kuuluu nykyaikaiseen yhteiskuntaan ja vahvistaa luottamusta yhteistyön asianmukaisuuteen", sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

”On tärkeää, että yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö kaikissa muodoissaan perustuu tutkittuun tietoon ja vastuullisiin toimintatapoihin. Yhteistyön tulee myös olla läpinäkyvää. Tämä on tutkivan lääketeollisuuden tärkeimpiä vastuullisuuden periaatteita”, toteaa Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Lisätietoja ja linkit yritysten raportteihin:
Luettelo jäsenyritysten julkaisemista tiedoista.

Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh: 040 747 7620
Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh: 040 776 3031
Johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry, puh: 040 546 5316


FAKTABOKSI

Yhteistyön julkistamisen periaatteet

•    Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa julkistetaan vuosittain. Vuonna 2023 tiedot julkistetaan kahdeksatta kertaa.

•    Käytäntö on osa lääketeollisuuden avoimuus- ja läpinäkyvyysperiaatetta.

•    Käytäntö on koko Euroopan tutkivan lääketeollisuuden yhteinen ja se velvoittaa kaikkia Lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestön EFPIA:n jäseniä, Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

•    Lääketeollisuus ry:n jäsenet julkaisevat vuosittain tiedot omilla verkkosivuillaan.

Lääketeollisuus Suomessa

•    Lääketeollisuus ry edustaa innovatiivista lääketeollisuutta, joka kehittää uusia lääkkeitä. Yhdistykseen kuuluu 40 yritystä, jotka edustavat noin 56 prosenttia lääkealan myynnistä Suomessa.

•    Lääkeyritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit Suomessa vuonna 2022 olivat noin 263 miljoonaa euroa.

•    Lääketeollisuus työllistää Suomessa n. 6000 ihmistä. Välillisesti lääkeyritykset luovat runsaasti muitakin työpaikkoja esimerkiksi sairaaloissa tehtävien lääketutkimusten muodossa.