13.06.2019

Lääketeollisuus investoi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön 33,3 miljoonaa euroa vuonna 2018

Lääketeollisuus ry:n vuosittaisen kyselyn mukaan sen jäsenyritykset käyttivät vuonna 2018 noin 33,3 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin.

Lääketeollisuus ry ja Lääkäriliitto ry näkevät teollisuuden ja ammattilaisten koulutus- ja tutkimusyhteistyön ensiarvoisen tärkeänä terveydenhuollon kehittämisen ja Suomen kilpailukyvyn varmistamisen kannalta.

- Ilahduttavaa on, että vaikka kansainvälinen kilpailu lääketutkimuksista on kovaa, Suomi koetaan kiinnostavaksi ja toimivaksi tutkimusmaaksi. Yksi merkittävä syy investointihalukkuudelle on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahden mukaan se, että Suomessa terveydenhuollon henkilöstöllä on korkea osaamistaso.

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset tekivät vuonna 2018 T&K -yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa yhteensä noin 20,8 miljoonan euron arvosta. Kyseinen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on aiempien vuosien tapaan merkittävin yhteistyön osa. Kokonaisuudessaan Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset investoivat viime vuonna noin 33,3 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

Tämä selviää Lääketeollisuus ry:n vuosittaisesta jäsenkyselystä, jolla selvitetään alan yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä.

- Suomi nähdään kansainvälisesti houkuttelevana toimintaympäristönä ja siksi onkin tärkeää, että myös juuri julkaistu hallitusohjelma luo tälle suunnalle hyvät edellytykset. Tutkimusekosysteemiä tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa, Lauslahti painottaa.

Tutkimus- ja kehitysyhteistyön lisäksi keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista ja koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

- Uusia lääkehoitoja voidaan kehittää ainoastaan yhteistyössä lääketeollisuuden ja potilaita hoitavien organisaatioiden kanssa. Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö on edellytys sille, että suomalaiset potilaat saavat uusimmat tutkimuslääkkeet käyttöön. Tästä hyötyy viime kädessä potilas, joka saa asianmukaista ja vaikuttavaa hoitoa, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Kyselystä selviää myös, että yhteistyötä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehtiin vastaavalla summalla kuin edellisvuonna. Yritykset investoivat organisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön noin 5 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon organisaatioita ovat esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, erikoisalojen lääkäriyhdistykset ja muut lääketieteen alan järjestöt. Yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yritykset tekivät yhteistyötä noin 7,5 miljoonan euron arvosta, mikä on hiukan edellisvuotta vähemmän.

Linkit Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten raportteihin: Luettelo jäsenyritysten julkaisemista tiedoista

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh. 040 747 7620
Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh. 040 776 3031
Toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Suomen Lääkäriliitto ry, puh. 040 450 6354
Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry, puh. 044 563 0556
 

FAKTABOKSI


Yhteistyön julkistamisen periaatteet

  • Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa julkistetaan vuosittain. Vuonna 2019 tiedot julkistetaan neljättä kertaa.
  • Käytäntö on osa lääketeollisuuden avoimuus- ja läpinäkyvyysperiaatetta.
  • Käytäntö on koko Euroopan tutkivan lääketeollisuuden yhteinen ja se velvoittaa kaikkia Lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestön EFPIA:n jäseniä, Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.
  • Lääketeollisuus ry:n jäsenet julkaisevat vuosittain tiedot omilla verkkosivuillaan.
     

Lääketeollisuus Suomessa

  • Lääketeollisuus ry edustaa innovatiivista lääketeollisuutta, joka kehittää uusia lääkkeitä. Yhdistykseen kuuluu 40 yritystä, jotka edustavat yli 60 prosenttia lääkealan myynnistä Suomessa.
  • Vuonna 2018 lääketeollisuus investoi Suomessa 216 miljoonaa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 201 miljoonaa euroa eli kasvua oli noin 6%.
  • Eniten Suomessa tutkitaan syöpälääkkeitä.
  • Lääketeollisuus työllistää Suomessa noin 5400 ihmistä. Välillisesti lääkeyritykset luovat runsaasti muitakin työpaikkoja esimerkiksi sairaaloissa tehtävien lääketutkimusten muodossa.