Lääketeollisuus investoi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön 37,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 – pandemialla merkittävät vaikutukset yhteistyöhön

14.06.2021

Lääketeollisuus investoi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön 37,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 – pandemialla merkittävät vaikutukset yhteistyöhön

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2020 yhteensä noin 37,5 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin.

Tämä käy ilmi Lääketeollisuus ry:n jäsenistölleen tekemästä vuosittaisesta kyselystä. Tutkiva lääketeollisuus ilmoittaa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä vuosittain Euroopan laajuisesti. 

Koronapandemia rasitti terveydenhuoltoa raskaasti maaliskuusta 2020 alkaen ja sen seurauksena yhteistyö lähes kaikkien Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa väheni merkittävästi. Vuonna 2020 koulutus- ja asiantuntijayhteistyön rahallinen arvo oli 35 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Lääketeollisuus ry ja Lääkäriliitto ry näkevät teollisuuden ja ammattilaisten koulutus- ja tutkimusyhteistyön edelleen tärkeänä. Pandemia-aikana yhteistyöhön on luotu uudenlaisia toimintatapoja. Esimerkiksi koulutustilaisuuksia ja muita tapaamisia on järjestetty verkon välityksellä. 

– Koronapandemia on venyttänyt terveydenhuollon resurssit äärimmilleen, mikä näkyy myös niukempina mahdollisuuksina osallistua koulutuksiin, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Tutkimusyhteistyöhön pandemiatilanne ei näytä vaikuttaneen merkittävästi. Vuonna 2020 tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä tehtiin yhteensä 28 miljoonan euron arvosta, kun se edellisenä vuonna oli 25,2 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on aiempien vuosien tapaan merkittävin yhteistyön alue.

– Koronapandemialla on ollut merkittävät vaikutukset lääkeyritysten toimintaan. Olemme aktiivisesti ohjeistaneet jäsenyrityksiämme pandemian kuluessa toimimaan vastuullisesti. Hyvin varhaisessa vaiheessa keväällä suosittelimme, että jäsenyritykset pidättäytyvät kokonaan vierailuista terveydenhuollon yksiköihin ja terveydenhuollon henkilöstön tapaamisista, painottaa Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Tutkimus- ja kehitysyhteistyön lisäksi keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista ja koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.
 

Lisätietoja ja linkit yritysten raportteihin:

Luettelo jäsenyritysten julkaisemista tiedoista

Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh: 040 747 7620
Erityisasiantuntija Rauli Elenius, Lääketeollisuus ry, puh: 050 5737 555
Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry, puh: 044 563 0556

FAKTABOKSI

Yhteistyön julkistamisen periaatteet

  • Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa julkistetaan vuosittain. Vuonna 2021 tiedot julkistetaan kuudennetta kertaa.
  • Käytäntö on osa lääketeollisuuden avoimuus- ja läpinäkyvyysperiaatetta.
  • Käytäntö on koko Euroopan tutkivan lääketeollisuuden yhteinen ja se velvoittaa kaikkia Lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestön EFPIA:n jäseniä, Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.
  • Lääketeollisuus ry:n jäsenet julkaisevat vuosittain tiedot omilla verkkosivuillaan.

Lääketeollisuus Suomessa

  • Lääketeollisuus ry edustaa innovatiivista lääketeollisuutta, joka kehittää uusia lääkkeitä. Yhdistykseen kuuluu 39 yritystä, jotka edustavat noin 60 prosenttia lääkealan myynnistä Suomessa.
  • Lääkeyritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit Suomessa vuonna 2020 olivat noin 258 miljoonaa euroa.
  • Lääketeollisuus työllistää Suomessa 6200 ihmistä. Välillisesti lääkeyritykset luovat runsaasti muitakin työpaikkoja esimerkiksi sairaaloissa tehtävien lääketutkimusten muodossa.