04.09.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry kutsuu alan toimijat Lääkealan saatavuusfoorumiin.

Tavoitteena on löytää keinoja saatavuushäiriöiden ratkaisemiseksi

Lääketeollisuus ry kutsuu alan toimijat Lääkealan saatavuusfoorumiin - tavoitteena on löytää keinoja saatavuushäiriöiden ratkaisemiseksi.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat globaalisti kasvava ilmiö, joka näkyy myös Suomessa. Lääkkeiden saatavuuteen vaikuttavat osaltaan kaikki lääkkeiden jakeluketjun toimijat lääkkeitä valmistavista lääkeyrityksistä ja niitä jakelevista tukkukaupoista apteekkeihin, sairaaloihin ja alan viranomaisiin.

”Monelta osin syyt saatavuushäiriöihin ovat kansainvälisiä ja monimutkaisia. Olen kuitenkin vakuuttunut, että yhdessä alan suomalaisten toimijoiden kanssa meillä on mahdollisuus löytää ratkaisuja, joiden avulla häiriötön lääkkeen saanti suomalaisille voidaan varmistaa. Se on kaikkien toimijoiden ensisijainen tavoite.”, toteaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Tämän vuoksi Lääketeollisuus ry kutsuukin alan toimijat entistä tiiviimpään vuoropuheluun Lääkealan saatavuusfoorumiin

Yleisesti ottaen lääkkeiden saatavuus maassamme on hyvä. Suomalainen potilas saa tarvitsemansa reseptilääkkeen apteekista välittömästi mukaansa yli 98 %:n varmuudella, ja vuorokauden sisällä lähes aina (99,6 %). (Suomen Apteekkariliitto / Taloustutkimus 2018). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö jokainen saatavuushäiriö olisi ongelmallinen lääkkeen käyttäjälle. 

Ensimmäinen Foorumi kokoontuu vielä tämän vuoden aikana. Tavoitteena on luoda jatkuva toimintatapa, joka kokoaa lääkejakeluketjun toimijat säännöllisin väliajoin yhteiseen keskusteluun.

Lisätietoja:
Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

Lisää saatavuuskysymyksistä verkkosivuiltamme.