Lääketeollisuus turvaa ihmisten arkea kriisien keskellä ja tuo toivoa paremmasta huomisesta

03.05.2023

Lääketeollisuus turvaa ihmisten arkea kriisien keskellä ja tuo toivoa paremmasta huomisesta

Epävakaassa maailmantilanteessa yhteiskunnan tehtävänä on varmistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy myös lääkehuollon osalta. Kriisien alta näkyy valokaistaleita parempaan tulevaisuuteen. Tehdään ne todeksi ja tuodaan toivoa ihmisille paremmasta tulevaisuudesta.

Moni odotti, että vuosi 2022 olisi ollut ovi pois koronakriisistä kohti normaalimpaa elämää. Näin ei kuitenkaan käynyt. Ennen kuin vuotta oli kulunut muutamia viikkoja, maailma kohtasi uuden, täysin odottamattoman kriisin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan järkytti koko maailmanrauhaa ja on vaikuttanut kaikkiin elämänalueisiimme.

Kriisien ja globaalin levottoman poliittisen tilanteen myötä myös lääkkeiden saatavuuskysymykset ovat nousseet entistä vahvemmin toimialan ratkaistavaksi niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Suomessa olemme pärjänneet hyvin muihin maihin verrattuna, ja kyenneet erittäin hyvin varmistamaan kriisiaikanakin lääkkeiden saatavuuden - yhteistyöllä.

Tutkiva lääketeollisuus on tehnyt ja tekee Euroopassa kaikkensa, jotta lääkkeiden saatavuus myös kriisialueilla varmistetaan niitä tarvitseville. Suomessa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja koko lääkejakeluketjun kanssa. Euroopassa jäsenyrityksemme sekä kattojärjestömme EFPIA ovat tehneet valtavan työn.

Lääkkeiden saatavuus ei kuitenkaan ole yksin toimialan ratkaistava kysymys. Yhteiskunnan ja päättäjien on huomioitava kaikissa päätöksissään – olivatpa ne sitten rahoitukseen tai lainsäädäntöön liittyviä – että lääkkeet ovat kriittisiä, monelle elämää ylläpitäviä tuotteita.

”Epävakaassa maailmantilanteessa yhteiskunnan tehtävänä on varmistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy myös lääkehuollon osalta. Olemme koko vuoden jatkuneessa vaalivaikuttamistyössä nostaneet esiin, kuinka uuden hallituksen tulee parantaa Suomen huoltovarmuutta kaikilla ihmisten ja yhteiskunnan kriittisillä osa-alueilla, myös lääkkeiden saatavuuden osalta. Sitä ei pidä vaarantaa millään lyhytnäköisillä ja harkitsemattomilla päätöksillä”, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma painottaa.

Terveysalan kasvu edellyttää mahdollistavaa lainsäädäntöä ja toimintaympäristöä

Maailman kriisit ovat heilauttaneet myös Suomen taloutta kovalla kädellä. On entistä tärkeämpää, että lääketeollisuus ja koko terveysala voivat osaltaan toimia yhtenä kasvunaloista Suomen talouden tervehdyttämiseksi.

Vuonna 2022 lääketeollisuuden kokonaisinvestoinnit nousivat 380 miljoonaan euroon, mikä on 6 % enemmän kuin vuonna 2021. Kasvua oli erityisesti tutkimus- ja tuotekehityksessä, johon investoitiin 263 miljoonaa euroa. Tutkimusinvestoinnit, joista merkittävä osa on kliinisiä tutkimuksia, kasvoivat noin 12 % vuodesta 2021.

”Alamme yritykset ovat jatkuvasti kasvattaneet investointeja Suomeen, ja maamme on edelleen alan yrityksille kiinnostava. Parin tulevan vuoden aikana investointien kasvun arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa vuodessa”, toteaa Lääketeollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Niilo Färkkilä

”Meidän ei kuitenkaan pidä tuudittautua kasvulukuihin. Kansainvälinen kilpailu tutkimus- ja tuotantoinvestoinneista on kovaa, ja siksi tulevan hallituksen tulee vahvistaa terveysalan kasvu esimerkiksi toisiolain ripeillä muutoksilla. Suomalaisten päättäjien on myös tärkeää osaltaan varmistaa, ettei Eurooppa menetä asemaansa kiinnostavana tutkimus- ja tuotantoympäristönä. Tämä tarkoittaisi isoja riskejä myös lääkkeiden saatavuuden osalta”, Färkkilä jatkaa.

Kun investoimme terveyteen nyt, panostamme Suomen tulevaisuuteen

Väestömme ikääntyminen kasvaa ja samalla kasvaa tarve terveyspalveluille. Sairauksien hoidon rinnalla tarvitaan entistä enemmän terveyden edistämisen toimia. Terveydenhuollon kustannusten kasvua tulee hillitä pitkällä aikajänteellä, ja ihmisten työ- ja toimintakykyyn tulee panostaa. Vaikuttavat lääkehoidot ja rokotteet ovat tässä keskeisiä työkaluja.

Lääkehoitojen osalta tilanne on kuitenkin tällä hetkellä sellainen, että lääketiede ja lääkehoidot kehittyvät vauhdilla, mutta lainsäädäntömme laahaa perässä. Eikä kyse ole pelkästään lakipykälistä, vaan ennen kaikkea ihmisten mahdollisuudesta saada eheä ja vaikuttavin hoito sairauteensa. Lääkeasioiden uudistamistyössä on laitettava ripeästi toimeenpanovaihde päälle.

Uudet ja yksilöllistyvät hoidot tuovat toivoa paranemisesta – annetaan ihmisille luottamusta ja toivoa

Uusia lääkehoitoja tutkitaan ja kehitetään joka päivä. Moni sairaus ja sairastunut ihminen odottaa vielä parannuskeinoja, eikä kaikilla ole toivoa paranemisesta. Tutkijoilla siis riittää töitä, kun pyrimme selvittämään, mistä sairaudet johtuvat, miten niitä voidaan ennaltaehkäistä rokottein ja kuinka parantaa, tai ehkäistä sairauden eteneminen uusin hoitomuodoin.

Vuosi 2022 - aktiivinen vaikuttamisen vuosi

Koko Suomi on valmistautunut historiamme suurimpaan sote-palveluiden muutokseen ja uudet päättäjät ovat aloittaneet työnsä kiivaasti. Tämä on nostanut myös yhdistyksessämme alueellisen vaikuttamisen aivan uuteen merkitykseen. On ollut ilo todeta, että niin virkamiehet kuin poliittisetkin päättäjät kutsuvat meitä terveysalan toimijoita keskusteluun ja kannustavat uusien toimintatapojen luomiseen.

Samanaikaisesti yhdistyksemme kohdensi jo vuoden 2022 aikana katseet tulevaan hallituskauteen, ja olemmekin läpi vuoden tavanneet päättäjiä viestien hallitusohjelmatavoitteitamme. Maamme uusi hallitus tulee aloittamaan työnsä varsin haastavissa olosuhteissa: kansainvälinen poliittinen ilmapiiri on epävakaampi kuin aikoihin, ja talouden haasteet ovat suuret.

Kaikki yhteistyö on osaltaan ollut vahvistamassa luottamuspääomaamme sidosryhmissämme ja työmme on kantanut tulosta. Sidosryhmillemme tekemämme kyselyn mukaan Lääketeollisuus ry:n maine ja luottamus toimintaamme kohtaan on erinomaisella tasolla. Arvostamme sidosryhmiemme palautetta ja haluamme jatkossakin vahvistaa luottamusta sekä yhdistykseemme että koko toimialaa kohtaan.

Kriisien alta näkyy valokaistaleita parempaan tulevaisuuteen. Tehdään ne todeksi ja tuodaan toivoa ihmisille paremmasta tulevaisuudesta. Tehdään se yhdessä – vastuullisesti, kestävällä ja ihmislähtöisellä tavalla.

Lue lisää vuoden 2022 toimintakertomuksestamme.